Διαχείριση παρασίτων και ασθενειών μέσω της τεχνολογίας στα δάση

Τις τελευταίες δεκαετίες, ένας αυξανόμενος αριθμός γηγενών και μη γηγενών παρασίτων και ασθενειών έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στα ευρωπαϊκά δάση.

Το έργο Horizon 2020 HOMED αναπτύσσει επιστημονικές πρακτικές, μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αναδυόμενων ή διεισδυτικών παρασίτων και παθογόνων στα δάση. «Τα έντομα και τα παθογόνα των μυκήτων μπορεί να είναι ακίνδυνα στον τόπο προέλευσής τους, αλλά πολύ επιζήμια όταν εισάγονται σε άλλες περιοχές, όπως η λοίμωξη της καστανιάς.

Λόγω του παγκόσμιου εμπορίου και των περιβαλλοντικών πιέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, ένας αυξανόμενος αριθμός ειδών μπορεί να εγκατασταθεί και να αποτελέσει σημαντική απειλή για τα ευρωπαϊκά δασικά οικοσυστήματα, προκαλώντας οικονομικές και περιβαλλοντικές απώλειες», αναφέρει ο συντονιστής του προγράμματος, Herve Jactel από το Ινστιτούτο INRAE της Γαλλίας.

Το έργο αναπτύσσει οικονομικά αποδοτικές, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και εργαλεία για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση διεισδυτικών παρασίτων και ασθενειών των δασών, ώστε να μπορούν να περιοριστούν και να ελεγχθούν. Ο ίδιος εξηγεί ότι «αναπτύσσουμε συστήματα προειδοποίησης που εντοπίζουν έγκαιρα τις εισβολές παρασίτων και ασθενειών και βέλτιστες πρακτικές για αποτελεσματικό βιοέλεγχο. Αυτό περιλαμβάνει παγίδες φερομόνης σε αεροδρόμια, φυτεύσεις ή μαθηματικά μοντέλα που βοηθούν στην πρόβλεψη της εξάπλωσης των ειδών αυτών.

Τα εργαλεία που αναπτύσσουμε επωφελούνται από τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένων νέων αισθητήρων και δορυφορικής τεχνολογίας. Δοκιμάζονται εργαλεία για τέσσερις κύριους τύπους παρασίτων και ασθενειών: αυτούς που προκαλούν απώλεια ανάπτυξης των δέντρων, σκαθαριών και μυκήτων, καθώς και αυτούς που προκαλούν θνησιμότητα των δέντρων».

Οι ερευνητές του έργου συνεργάζονται στενά με διαχειριστές δασών, φορείς βιοασφάλειας, υπευθύνους χάραξης πολιτικής και περιβαλλοντικές ΜΚΟ για την επικύρωση των εργαλείων όσο βρίσκονται στη διαδικασία της ανάπτυξης.