Διεθνής διάκριση για το Επιμελητήριο Έβρου

-Διαφήμιση-

Στην 1η θέση στην κατηγορία «Έναρξη Επιχείρησης», με βαθμολογία 96,25, αναδείχθηκε το Επιμελητήριο Έβρου, σε συγκριτική έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε σε 24 πόλεις σε Ελλάδα, Ιταλία και Ιρλανδία. Οι πέντε δείκτες που έθεσε η μελέτη αφορούσαν την έναρξη επιχείρησης, τις κατασκευαστικές άδειες, την ηλεκτροδότηση, την εγγραφή/μεταβίβαση ιδιοκτησίας και τη δικαστική – εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών από εμπορικές συμβάσεις. «Όλα τα ελληνικά Επιμελητήρια που συμμετείχαν συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία, υψηλότερη από των άλλων χωρών», επισημαίνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χριστόδουλος Τοψίδης.

Ο ίδιος το αποδίδει στην αναβάθμιση των Επιμελητηρίων με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης. «Εντάξαμε στο προσωπικό μας δύο επιστήμονες, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Το 2017, η επιμελητηριακή νομοθεσία άλλαξε τη διοικητική δομή των επιμελητηρίων» αναφέρει, προσθέτοντας ότι ενέταξαν τους υπεύθυνους ΓΕΜΗ και διεθνών σχέσεων. Επιπλέον, τα στελέχη τους συμμετέχουν σε σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις. «Το Επιμελητήριο δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιδιώκουμε να παρέχουμε ανταποδοτικές υπηρεσίες στα μέλη μας και να καταστήσουμε ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις έναντι επιχειρήσεων άλλων χωρών», περιγράφει. Επ’ αυτού αναφέρει σημείο της έρευνας: «Είναι ευκολότερο για τους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη…». Συνδέει το παραπάνω με τη γεωστρατηγική θέση της Αλεξανδρούπολης και με το επιπλέον πλεονέκτημα της αξιοποίησης του Λιμένα (είναι μέλος του ΔΣ), τα οποία συμβάλλουν στην προσέλκυση επιχειρήσεων.

Στήριξη

Σχετικά με τον ανταγωνισμό των ντόπιων επιχειρήσεων έναντι των γειτονικών χωρών, ο κ. Τοψίδης σημειώνει: «Συμμετέχουμε σε δίκτυο διασυνοριακών πόλεων και χωρών για να αξιοποιήσουμε τα κίνητρα και να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι.

Ταυτόχρονα, προσπαθούμε με τους ευρωβουλευτές να φτάσουμε σε μια ισοσκελισμένη εξίσωση, όσον αφορά την ανισότητα στους φορολογικούς συντελεστές με τη γειτονική χώρα». Εξηγεί ότι μπορούν να δοθούν αναπτυξιακά κίνητρα ή πόροι ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, όπως επιδότηση κόστους μεταφοράς και παλαιότερα εργασίας. Καταγράφει ένα επιπλέον πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων. «Για να εξάγουμε στην Τουρκία έχουμε υψηλούς δασμούς που φτάνουν το 250% στα τυροκομικά και 180% στα λαχανικά.

Ζητάμε, όταν θα έρθει η Τουρκία να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση την εμπορική συμφωνία, να μειωθούν οι δασμοί, ώστε να είμαστε εξαγώγιμοι. Είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε τα μεροκάματά τους, αλλά διαθέτουμε ποιοτικά προϊόντα delicatessen για τα ράφια τους».

Ο κ. Τοψίδης μεταφέρει ότι τον Μάρτιο σχεδιάζουν τη λειτουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων. Θα παραχωρήσουν στέγη σε νέους επιστήμονες, θα υλοποιήσουν coaching και ει δυνατόν θα βοηθήσουν να χρηματοδοτηθούν.

-Διαφήμιση-