Διεθνής έκθεση Biofach 2018: Στο επίκεντρο η επόμενη γενιά βιοκαλλιεργητών

Η αναλυτική ατζέντα της διεθνούς έκθεσης που θα διεξαχθεί στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, στις 14-17 Φεβρουαρίου του 2018

Διεθνής έκθεση Biofach 2018: Στο επίκεντρο η επόμενη γενιά βιοκαλλιεργητών

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση βιολογικών προϊόντων και φυσικών καλλυντικών, Biofach, θα πραγματοποιηθεί μαζί με την έκθεση Vivaness στη Νυρεμβέργη, στις 14-17 Φεβρουαρίου του 2018. Εκεί, αναμένεται να συζητηθούν ενδιαφέρουσες ιδέες, αφενός για το πώς η νέα γενιά θα συνεχίσει να αναπτύσσει την έννοια του «βιολογικού» στην παραγωγή και την αγορά, και αφετέρου για το πώς θα έχουμε μια επιτυχημένη μετάβαση από την προηγούμενη γενιά στην επόμενη.

Βιοκαλλιεργητές, μεταποιητές και διανομείς θα εστιάσουν στον τρόπο με τον οποίο θα τεθεί σε λειτουργία μια βιώσιμη γεωργία και βιομηχανία τροφίμων, μέσω των διαδικασιών παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, καινοτόμου συστήματος αντιμετώπισης παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η πείνα, η φτώχεια, η σπατάλη πόρων, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, η εξαφάνιση των ειδών, η υποβάθμιση του εδάφους και το μολυσμένο νερό.

Η εμπειρία των ανθρώπων που δημιούργησαν το βιολογικό κίνημα από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, θα αξιοποιηθεί από την επόμενη γενιά. «Οι προηγούμενες γενιές κατάφεραν να δώσουν στη βιολογική διαδικασία ασφαλή θέση στον αγρό, στους στάβλους, στις μεταποιητικές μονάδες, στα ράφια των καταστημάτων, στην πολιτική ατζέντα και, πάνω απ’ όλα, στην καρδιά της κοινωνίας. Οι εκτεταμένες γνώσεις που διαθέτουμε είναι στην πρώτη γραμμή της τρέχουσας συζήτησης για τη γεωργία και τη διατροφή», σημειώνει ο Markus Arbenz, διευθύνων σύμβουλος της IFOAM Organics.