Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται επικύρωση από τη ΔΑΟΚ για τη Δράση 4.1.3;

-Διαφήμιση-

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται επικύρωση από τη ΔΑΟΚ για τη Δράση 4.1.3;

Στέφανος, Καρδίτσα

Για τη Δράση 4.1.3, τα δικαιολογητικά που απαιτούν έγκριση από τη ΔΑΟΚ αφορούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια, που χρειάζονται στην περίπτωση ανέγερσης κτηριακών εγκαταστάσεων. Υπάρχει ένα ερώτημα για τις περιπτώσεις των τοπογραφικών διαγραμμάτων που απαιτούνται στην περίπτωση των ΑΠΕ, αλλά είναι καλύτερα να απευθυνθείτε και στην οικεία ΔΑΟΚ για περισσότερες διευκρινίσεις.

-Διαφήμιση-