Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται επικύρωση από τη ΔΑΟΚ για τη Δράση 4.1.3;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται επικύρωση από τη ΔΑΟΚ για τη Δράση 4.1.3;

Στέφανος, Καρδίτσα

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Για τη Δράση 4.1.3, τα δικαιολογητικά που απαιτούν έγκριση από τη ΔΑΟΚ αφορούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια, που χρειάζονται στην περίπτωση ανέγερσης κτηριακών εγκαταστάσεων. Υπάρχει ένα ερώτημα για τις περιπτώσεις των τοπογραφικών διαγραμμάτων που απαιτούνται στην περίπτωση των ΑΠΕ, αλλά είναι καλύτερα να απευθυνθείτε και στην οικεία ΔΑΟΚ για περισσότερες διευκρινίσεις.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές