Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις νέες τεχνολογίες στη γεωργία από ένα δίκτυο επτά χωρών

με τις απαιτήσεις τόσο της ΚΑΠ, όσο και της ίδιας της γεωργίας και του περιβάλλοντος να αλλάζουν, δημιουργώντας την ανάγκη για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων, η εκπαίδευση των αγροτών μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ταξίδι γνώσης και εφαρμογής νέων πρακτικών και συστημάτων. Συστημάτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι αισθητήρες καταγραφής δεδομένων, τόσο από το έδαφος, όσο και την ατμόσφαιρα.

Αυτό είναι και το αντικείμενο του έργου AGreen’ Smart, το οποίο έχει ως στόχο να κάνει τη γεωργία αειφορική μέσω της έξυπνης γεωργίας. Στο εκπαιδευτικό δίκτυο του έργου συμμετέχει και η Ελλάδα, μαζί με άλλα έξι πανεπιστήμια της ΕΕ σε χώρες του Βορρά (Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία), του Νότου (Ελλάδα και Πορτογαλία) και της Κεντρικής Ευρώπης (Γαλλία και Βέλγιο), με συντονιστή το γαλλικό Πανεπιστήμιο JUNIA (πρώην UNCREA) στη Λιλ.

Ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, καθηγητής στο τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και Διαχείρισης του Perrotis College, που συμμετέχει στο έργο, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «το έργο είναι εναρμονισμένο και συνεισφέρει στις πολύ πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ, σχετικές με τον νέο, μελλοντικό τύπο αγρότη, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένες δεξιότητες, εκπαίδευση και γνώσεις σε πολλά επίπεδα: παραγωγής, μεταποίησης, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας κ.ά. Η εκπαίδευση θα είναι στοχευμένη στην αειφορική διαχείριση -κλειδί για τη νέα ΚΑΠ- και στα σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διάβρωση των εδαφών, η παραγωγή τροφών για κάλυψη μελλοντικών αναγκών και πληθυσμιακής αύξησης. Οι νεότερες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αξιόπιστες και αειφορικές λύσεις στα προηγούμενα προβλήματα».

Δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Ανάμεσα στις τεχνολογίες αυτές, που θα μπορέσουν δηλαδή να δώσουν λύσεις στα παραπάνω προβλήματα, είναι η γεωργία ακριβείας για τη φυτική και ζωική παραγωγή, τα ρομποτικά συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη, οι αισθητήρες καταγραφής εδαφικών-φυτικών-ατμοσφαιρικών παραμέτρων, τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data) και η τηλεπισκόπηση.

Όπως εξηγεί ο κ. Γκέρτσης, «τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στα θεματικά αντικείμενα του έργου, με βάση τα οποία θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες ψηφιακές μορφές και θα είναι διαθέσιμο για εκπαιδευτική χρήση μετά το πέρας του έργου. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την επικαιροποίηση και δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με έμφαση στην Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση».