Δημοπρασία ζωοτροφών για τη μείωση του κόστους αγοράς

Δημοπρασία ζωοτροφών για τη μείωση του κόστους αγοράς
Η ομάδα NUTRECO από αριστερά: Ναντίμ Ελ Μοάζεν, Αναστάσιος Σακελλαρίδης, Μιχάλης Τσάγκαρης, Γιάννης Πέτροβας, Μάριος Ρηγούτσος

Αποτελεί ένα από τα καίρια ζητήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας και επηρεάζει κατά πολύ τη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής. Ο λόγος για το υψηλό κόστος ζωοτροφών στο οποίο προσπαθεί να δώσει λύση μια ομάδα φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) μέσω της τεχνολογίας και συγκεκριμένα μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών ζωοτροφών με το όνομα NUTRECO.

Τα μέλη της ομάδας, Ναντίμ Ελ Μοάζεν, Αναστάσιος Σακελλαρίδης, Μιχάλης Τσάγκαρης, Γιάννης Πέτροβας και Μάριος Ρηγούτσος, φιλοδοξούν μέσω της NUTRECO να εισάγουν καινοτόμες και σύγχρονες υπηρεσίες στην αγορά ζωοτροφών. «Οι παραγωγοί ζωοτροφών και οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα προς όφελός τους. Στόχος μας είναι να πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες διάφορων τύπων ζωοτροφών, μέσω ενός μηχανισμού αποκάλυψης τιμής των προϊόντων αυτών, που θα πλαισιώνεται με τις απαραίτητες διαδικασίες εγγυοδοσίας. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα αποτελέσει η δημιουργία δομών ασφάλειας και τυποποίησης, η κάλυψη της ζήτησης της αγοράς και, τελικά, η μείωση του κόστους αγοράς των ζωοτροφών», αναφέρει στην «Ύπαιθρο Χώρα» ο Ναντίμ.

Η ομάδα, η οποία συμμετείχε στον 1ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας, που διοργάνωσε το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τονίζει πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι παραγωγοί όσο και οι κτηνοτρόφοι αποτέλεσαν συχνά αντικείμενο συζητήσεων κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών στο ΓΠΑ. «Με αφορμή τον διαγωνισμό, καθώς και μια συζήτηση των μελών της ομάδας –η οποία προήλθε από τον Γιάννη– αποφασίσαμε να εξετάσουμε πιο εμπεριστατωμένα το αντικείμενο, καταλήγοντας στη διαπίστωση του μεγάλου κόστους παραγωγής, που αποτελεί για τους κτηνοτρόφους το κόστος των ζωοτροφών. Αυτό αποτέλεσε την απαρχή της δημιουργίας ενός συστήματος υπηρεσιών που θα συμβάλει στη μείωση αυτού του κόστους και θα αποτελεί εξίσου συμφέρουσα επιλογή και για τους παραγωγούς ζωοτροφών», επισημαίνει ο Ναντίμ.