Δήμος Θηβαίων: Αρωγός στην αναβάθμιση του νέου τμήματος του ΓΠΑ στη Βοιωτία

Για κοινές δράσεις μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας συζήτησαν ο αντιπρύτανης Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης με τον δήμαρχο Γιώργο Αναστασίου. Με το νέο πανεπιστημιακό τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, το πρόγραμμα σπουδών αναβαθμίζεται και συγχρόνως προκύπτουν συνέργειες με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Εκτός από τα θέματα που αφορούν τις υποδομές, τη διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και τη διαμονή των φοιτητών τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τον ρόλο του πανεπιστημίου στην τοπική ανάπτυξη.

Η αναβάθμιση του τμήματος αποτελεί μια συνέχεια του πρωτοκόλλου συνεργασίας της 25ης Απριλίου 2018, μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αξιοποίηση των υποδομών στον πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας και στην ίδρυση του «Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών».

Εκτός από τις εγκαταστάσεις αυτές, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο διαθέτει στην Κωπαΐδα Βοιωτίας αγρόκτημα 1.000 στρεμμάτων, στο οποίο καλλιεργούνται κυρίως αροτραίες καλλιέργειες για πειραματικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Επίσης, διαθέτει άλλα 80 στρέμματα στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας όπως επίσης και στην Αλίαρτο για δενδρώδεις καλλιέργειες και ψυχανθή. Στόχος του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την οργάνωση και τη διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων που προμηθεύονται, παράγουν, μεταποιούν, αποθηκεύουν και διακινούν εφόδια και προϊόντα.

Το πρόγραμμα σπουδών θα συνδυαστεί με μαθήματα, τα οποία θα έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων, με τα συστήματα διοίκησης Εφοδιασμού (Logistics), με βασικές αρχές οικονομίας και μακροοικονομίας καθώς και με βασικές αρχές γεωπονίας και ζωοτεχνίας.

Μαθήματα σε αγρότες

Μέσα από αυτή τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ΓΠΑ μπαίνουν οι βάσεις για τη σύνδεση της γνώσης με την κοινωνία. Εκτός από τους φοιτητές θα υπάρχουν εξειδικευμένα τμήματα με κύκλους μαθημάτων για νέους αγρότες, ανέργους και άλλους πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης και προγραμμάτων συμβουλευτικής θα δίνεται η δυνατότητα σε φορείς, όπως τα επιμελητήρια, ομάδες παραγωγών κοινωνικές επιχειρήσεις κ.ά., να συμμετέχουν μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου τους στην τοπική κοινότητα.