Δημόσια ακρόαση για την «Καινοτομία στη γεωργία» στο Ευρωκοινοβούλιο

Η Ελλάδα πρότυπο καλής πρακτικής στην ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα

Τα ζητήματα της καινοτομίας και της ψηφιακής γεωργίας βρίσκονται πλέον ψηλά στην πολιτική ατζέντα για την αγροτική ανάπτυξη στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί ένα πρότυπο για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων. Αυτό αποδεικνύεται και από την πρόσφατη συμμετοχή της γενικής διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλης Τσιφόρου, στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης με θέμα «Καινοτομία στη γεωργία», που πραγματοποιήθηκε στις 18/02 στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Η ίδια παρουσίασε στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το gaiasense.

Η κα Τσιφόρου προσκλήθηκε από το προεδρείο της Επιτροπής Γεωργίας, ως εμπειρογνώμων στο ζήτημα της ψηφιακής καινοτομίας, δεδομένου ότι το gaiasense έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε πανευρωπαϊκή καλή πρακτική και σε πρότυπο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας ανά την ΕΕ και που σχετίζονται με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητά του.

Νέες τεχνολογίες προσβάσιμες από όλους

Ξεκινώντας την παρουσίασή της, μίλησε για την καινοτομία του ίδιου του εγχειρήματος, καθώς η σύμπραξη των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα με τον τεχνολογικό και τον τραπεζικό τομέα αποτελεί ένα σχήμα που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εποχής, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις ευρύτερες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Πράσινη Συμφωνία, συγκεκριμένα, θα απαιτήσει την προσαρμογή της ευρωπαϊκής γεωργίας σε φιλόδοξους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, με την υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της ψηφιοποίησης.

Μιλώντας για το gaiasense, τόνισε ότι το γεγονός ότι διαφοροποιείται και έχει ξεχωρίσει ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική ψηφιακής καινοτομίας οφείλεται στο ότι έχει συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της ψηφιοποίησης, κάνοντάς την προσβάσιμη δυνητικά σε όλους του παραγωγούς, ενώ από την άλλη πλευρά αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα ως προς τη συλλογή δεδομένων, που βασίζεται στη συμβουλευτική και κινητοποιεί τους συντελεστές της αγροτικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο (παραγωγούς, επιστήμονες, ερευνητές, συμβούλους, αγροδιατροφικές επιχειρήσεις) να συνεργαστούν, δημιουργώντας οικοσυστήματα γνώσης και καινοτομίας που αλλάζουν την αντίληψη της επιχειρηματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο.

Ταυτόχρονα, η κα Τσιφόρου μίλησε για τις προκλήσεις και τα ζητούμενα σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε η ψηφιοποίηση να γίνει προσβάσιμη με δίκαιο και ταχύ τρόπο για όλους τους παραγωγούς της ΕΕ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «χρειαζόμαστε πολιτικές προσεγγίσεις που να βασίζονται στην ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν γίνεται να ζητάμε από τους παραγωγούς συμβολή στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, αγνοώντας την οικονομική διάσταση της δραστηριότητάς τους και την αναγκαιότητα να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί σε ένα διεθνές περιβάλλον όλο και πιο ασταθές και αβέβαιο.

Η Πράσινη Συμφωνία και η ΚΑΠ μετά το 2020 θα πρέπει να στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας πάνω σε αυτήν τη βάση και είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι με την τελευταία πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, που μειώνει ακόμα περισσότερο τους πόρους της ΚΑΠ, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει ειδική στόχευση στον πρωτογενή τομέα στο επενδυτικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας».