Δημόσια διαβούλευση: Άνιση η πρόσβαση των αγροτών στην ανταλλαγή γνώσης, καινοτομίας και συμβουλευτικής στην ΚΑΠ

Μη αποτελεσματικά φαίνεται να είναι τα μέτρα της ΚΑΠ στην προώθηση της ανταλλαγής γνώσης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τις απαντήσεις Ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διαβούλευση που είχε τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με κεντρικό άξονα τις επιπτώσεις της ΚΑΠ στην ανταλλαγή γνώσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αγρότες, γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητές και εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύτηκαν πριν από λίγο καιρό, οι ερωτηθέντες έχουν γενικά μια ουδέτερη αντίληψη για την αποτελεσματικότητα των μέσων και των μέτρων της ΚΑΠ για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές.

Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι τα μέσα και τα μέτρα ήταν αποτελεσματικά «σε κάποιον βαθμό» (47%). Από την άλλη πλευρά, μια σαφής πλειοψηφία διαπιστώνει ότι δεν έχουν όλοι οι αγρότες ίση πρόσβαση στην ανταλλαγή γνώσης, συμβουλών ή καινοτομίας μέσω της ΚΑΠ (73%).

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα σχετικά με τη ροή των πληροφοριών, ανάμεσα στους αγρότες και τους γεωργικούς συμβούλους, το 45% των ερωτηθέντων θεώρησε αποτελεσματική τη ροή πληροφοριών μεταξύ των δύο ομάδων.