Τα δορυφορικά δεδομένα γίνονται βασικό πλεονέκτημα των αγροτών

Βασικό πλεονέκτημα των αγροτών για τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεών τους φαίνεται πως γίνονται οι τεχνολογίες στο χωράφι που βασίζονται στα δορυφορικά δεδομένα, σύμφωνα με την επιστημονική άποψη ερευνητών του ολλανδικού πανεπιστημίου Wageningen, όπως δημοσιεύτηκε στην αγροτική ιστοσελίδα FutureFarming.

Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης, που διατίθενται από τους δορυφόρους, βοηθούν τους αγρότες στη διαχείριση των καλλιεργειών τους, καθώς συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση ανωμαλιών και κινδύνων που ενδέχεται να υπάρχουν. Με την εξέλιξη που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των δορυφορικών δεδομένων, είναι δυνατή η εξαγωγή πληροφοριών για το όργωμα των χωραφιών, τη φύτευση, την άρδευση και τη συγκομιδή, δίνοντας στους αγρότες τη δυνατότητα να πάρουν τις βέλτιστες αποφάσεις για τις καλλιέργειές τους.

Εκτός, όμως, από το χωράφι, τα δορυφορικά δεδομένα φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και για διοικητικούς σκοπούς, σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα. Οι επιστήμονες φέρνουν ως παράδειγμα το έργο NIVA4CAP, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Μέσω του έργου, το οποίο στοχεύει να αναπτύξει ένα οικοσύστημα καινοτομίας για τον εκσυγχρονισμό των ΟΣΔΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα, μαζί με άλλα εννέα κράτη-μέλη, εφαρμόζει πιλοτικά ελέγχους μέσω δορυφορικής παρακολούθησης.