Δράμα: Εξετάζεται ο αλευρώδης του καπνού σε αγγουριά θερμοκηπίου

Δραμινός καλλιεργητής διαπίστωσε πέρυσι στα θερμοκήπιά του την παρουσία υψηλών πληθυσμών από αλευρώδη του καπνού σε καλλιέργεια αγγουριάς και μάλιστα υπήρχε αδυναμία αντιμετώπισής τους, μεταφέρει ο γεωπόνος της ΔΑΟΚ Δράμας, Κώστας Σίμογλου.

«Οι πληθυσμοί δεν μειώνονταν παρά τις όποιες επεμβάσεις με εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα. Λάβαμε ένα δείγμα ώστε να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για κάποια φυλή που είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και να εξετάσουμε ποια είναι η εικόνα ανθεκτικότητας του συγκεκριμένου πληθυσμού κι έχουμε τα αποτελέσματα από τις δοκιμές που πραγματοποίησε ο Δρ. Εμμανουήλ Ροδιτάκης στο Εργαστήριο Εντομολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου», περιγράφει.

Προσθέτει ότι διαπιστώνεται μια μειωμένη αποτελεσματικότητα σε ορισμένα γνωστά εντομοκτόνα, γεγονός που τους οδηγεί σε διαφορετική προσέγγιση. «Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζονται μόνο με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, χημική ή βιολογική καταπολέμηση, είτε με καλλιεργητικές πρακτικές». Θυμίζει ότι η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με τη μείωση των διαθέσιμων φυτοπροστατευτικών λόγω ανάκλησης, αυξάνει την αδυναμία αντιμετώπισης εχθρών, με αποτέλεσμα απώλειες στην παραγωγή.

Πρόληψη

Στη ΔΑΟΚ αναμένουν τα αποτελέσματα των μοριακών αναλύσεων αναφορικά με τη φυλή. Ταυτόχρονα, έχουν προχωρήσει σε οδηγίες προς καλλιεργητές και γεωπόνους με σειρά προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων. Στα προληπτικά τονίζεται πως «βασική παράμετρος προστασίας της καλλιέργειας είναι ο έγκαιρος εντοπισμός της παρουσίας αλευρωδών», όπως επίσης η χρήση εντομοστεγών δικτύων στα παράθυρα και τις οροφές, σε θερμοκήπια που έχουν τις προδιαγραφές.

Ο ίδιος τονίζει ότι χρειάζεται στενή παρακολούθηση από την αρχή της καλλιέργειας των όποιων εμφανιζόμενων εχθρών. Ο αλευρώδης του καπνού έχει πολλούς ξενιστές και μπορεί να πάει στην ντομάτα ή και σε άλλα κηπευτικά. Στη Δράμα λειτουργούν τρία μεγάλα θερμοκήπια με ντομάτα και πιπεριά μεγαλύτερα των 300 στρεμμάτων και τα υπόλοιπα αριθμούν περίπου 50 στρέμματα.

* Κεντρική φωτογραφία άρθρου: Εικόνα με τα δύο είδη αλευρωδών, ευγενική προσφορά του Δρ. Εμμανουήλ Ροδιτάκη