Δράσεις για την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης Δοϊράνης

Δράσεις από την ΠΚΜ και την ΠΓΔΜ για την προστασία του οικοσυστήματος
Δράσεις από την ΠΚΜ και την ΠΓΔΜ για την προστασία του οικοσυστήματος
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Σημαντικές παρεμβάσεις, όπως και ανάπτυξη υποδομών για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης Δοϊράνης και με βασικές συνιστώσες την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής προβλέπονται στο έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης, που υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.397.152,60 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Κιλκίς, τον Δήμο Δοϊράνης της πΓΔΜ και τη Science Society – Bitola. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου για τη λίμνη και εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον και τη διαχείριση/αξιοποίησή της, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως δημόσιοι, περιβαλλοντικοί φορείς, τοπική επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αγρότες κ.λπ. Υπεύθυνος για το σχέδιο θα είναι ο Δήμος Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αθηνά Αηδονά, η ΠΚΜ και ο Δήμος Δοϊράνης θα διαμορφώσουν ένα διαχειριστικό σχέδιο του οικοσυστήματος της λίμνης, όπου θα καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. Απώτερος σκοπός θα είναι η δημιουργία ενός κοινού διεπιστημονικού μηχανισμού – δικτύου διαχείρισης της λίμνης Δοϊράνης, εν είδη Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα οργανώσει και θα εποπτεύσει το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων.

Ταυτόχρονα, προβλέπονται δράσεις εκπαίδευσης, με στόχο την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής, αλλά και την κατάρτιση ειδικών ομάδων, όπως αγροτών και επιχειρηματιών, καθώς και των τοπικών φορέων. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται ακόμη η εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού της λίμνης και μια σειρά από εργασίες, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση των υποδομών πρόσβασης και του καλλωπισμού του μετώπου της λίμνης, ώστε να καταστεί πιο ελκυστική και χρηστική για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επισκέπτες, συμβάλλοντας στην άνοδο της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Όπως τονίζει η κα Αηδονά, το έργο χαρακτηρίζεται για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, την επίτευξη βραχυπρόθεσμων, αλλά και μακροπρόθεσμων θετικών επιπτώσεων, για το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη, αλλά και για τη θεσμική και οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής ακόμη και μετά το πέρας της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

-Διαφήμιση-