Δράση 5.1.2: Πώς προκύπτει η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων

Στο 80% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών ανέρχεται το ύψος ενίσχυσης των δικαιούχων της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του ΠΑΑ 2014-2022. Σημειώνεται πως το 80% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους ποσών.

Πριν από λίγες ημέρες, υπεγράφη τροποποιητική απόφαση του θεσμικού πλαισίου της δράσης, με την οποία επισημαίνεται ο τρόπος υπολογισμού της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της στήριξης προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από τον δικαιούχο με ίδια κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό, εφόσον είναι απαραίτητο».δ