ΕΔΟΚ: Πρόγραμμα προβολής και προώθησης πρόβειου κρέατος

meet the lamb

«MEET THE LAMB» είναι ο τίτλος του προγράμματος δράσεων που κατέθεσε η ΕΔΟΚ στην ΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού 1144/2014 για την προώθηση αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά η/και σε τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα της ΕΔΟΚ στοχεύει στην ενημέρωση των επαγγελματιών (κτηνοτρόφων, εμπόρων, μεταποιητών), καταναλωτών και διαμορφωτών κοινής γνώμης στις επιλεγμένες αγορές-στόχος της ΕΕ, για το πρόβειο κρέας.

Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προτάσεων ήταν η 28η Απριλίου 2016. Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, οι προτάσεις προγραμμάτων αποστέλλονται χωρίς τη διαμεσολάβηση εθνικών φορέων και αξιολογούνται στις Βρυξέλλες από ειδικούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΔΟΚ, η νέα αυτή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΕ για τη στήριξη ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων, σκοπεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ΄ αυτές, καθώς και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

«Αν λάβουμε υπόψη πως η αιγοπροβατοτροφία είναι ο κύριος παραδοσιακός κλάδος της κτηνοτροφίας μας και παρόλα αυτά η κατά κεφαλή κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος βρίσκεται στα 7 χγρ. περίπου ετησίως με τάση μείωσης, είναι προφανές ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τον κλάδο του πρόβειου κρέατος» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει η ΕΔΟΚ, επιπλέον, μέσα από την ουσιαστική αλλαγή που προτίθεται να φέρει το πρόγραμμα στον τρόπο παραγωγής από την συστηματοποίησή του με άξονα την επιχειρηματικότητα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στον αγροτικό τομέα της χώρας, στηρίζοντας έτσι έναν κλάδο που αποτελεί πυλώνα της Ευρωπαϊκής κληρονομιάς και την οικονομία ενός κράτους-μέλους που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

«Με την προετοιμασία και την υποβολή του προγράμματος, του οποίου το ύψος δαπανών μπορεί να φθάσει τα 3.000.000 ευρώ και θα έχει την εγγύηση μεγάλης Ελληνικής τράπεζας, η ΕΔΟΚ αποδεικνύει τη σημασία που δίνει στο πρόβειο κρέας και κατ΄επέκταση στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας καθώς και στην οικονομική σημασία της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας μας, ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα οικονομική συγκυρία» σημειώνεται στην ανακοίνωση.