Έδρα UNESCO αποκτά το Τμήμα Δασοπονίας στην Δράμα

Έδρα UNESCO αποκτά το Τμήμα Δασοπονίας στην Δράμα

Έδρα UNESCO με θέμα «Διατήρηση και οικοτουρισμός στα παρόχθια και δελταϊκά οικοσυστήματα» με ακρωνύμιο (Con-Ε-ECT) δημιουργείται στο Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη Δράμα. Είναι η πρώτη Έδρα που δημιουργείται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, γεγονός που αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία του ΤΕΙ Α.Μ.-Θ.

Οι Έδρες UNESCO καθιερώθηκαν το 1992 και είναι διακεκριμένες έδρες εντός Πανεπιστημίων με στόχο την προώθηση της έρευνας, την υλοποίηση και διάχυση καινοτόμων δράσεων, την οικοδόμηση Πανεπιστημιακών Δικτύων και την ενθάρρυνση της Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα το πρόγραμμα Εδρών της UNESCO περιλαμβάνει 812 Πανεπιστήμια σε 128 χώρες.

Η Έδρα UNESCO Con-Ε-Ect δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περιοχή με μοναδικό, στην Ευρώπη, οικοσύστημα το οποίο απλώνεται σε μια έκταση 200 χιλιομέτρων και αποτελείται από πέντε μεγάλα παραποτάμια και δελταϊκά οικοσυστήματα.

Ο στόχος της Έδρας είναι να συμπράξει και να ενώσει τις δυνάμεις της με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να επεξεργαστούν ένα διεθνές πλαίσιο κοινής στρατηγικής για τη διατήρηση και τον οικοτουρισμό των παρόχθιων και δελταϊκών Οικοσυστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η χρονική διάρκεια διαχείρισης της Έδρας είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μετά από αυστηρή αξιολόγηση.