Την προσωρινή αναβολή της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, καθώς και άλλων περιβαλλοντικών μέτρων, ζήτησαν από κοινού οι τέσσερις χώρες της Ομάδας του Βίσεγκραντ και μαζί με άλλα πέντε κράτη-μέλη. Η σχετική δήλωση συνυπογράφηκε από εκπροσώπους των μεγαλύτερων αγροτικών οργανώσεων της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας, μαζί με τους ομολόγους τους από τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Εσθονία.

Υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για τα ζητήματα που θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν οι χώρες στα σύνορα με την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι οι αγρότες σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να δυσκολευτούν στα στάδια προετοιμασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ. Ως εκ τούτου, οι αγρότες ζητούν «προσαρμογές ή προσωρινή αναβολή» όλων των περιορισμών στην παραγωγή. «Ζητάμε την αναβολή της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ κατά ένα έτος», προτρέπουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, προσθέτοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες πρακτικά θα υπονομεύσουν την πράσινη αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ και κατ’ επέκταση τους στόχους της εμβληματικής στρατηγικής της ΕΕ «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F).

Οι ενώσεις αγροτών καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγήσει προσωρινές εξαιρέσεις για τα μέτρα του πρασινίσματος και τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα στον Δεύτερο Πυλώνα της πολιτικής για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Τέλος, στέκονται στην ανάγκη να επανεξεταστεί το χρονοδιάγραμμα των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρώπης, το οποίο περιλαμβάνει τη μείωση της κατανάλωσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, την επέκταση των μη παραγωγικών περιοχών και την αύξηση της βιολογικής γεωργίας.

www.euractiv.com