ΕΕ: Άνοιξαν οι προσκλήσεις των 15 δισ. ευρώ για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το φιλόδοξο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΕ, με στόχο τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ψηφιοποιημένη Ευρώπη. Πρόσφατα (16/06), η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του Horizon Europe για τη διετία 2021-2022. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι τομείς ενδιαφέροντος, στους οποίους θα διοχετευθούν συνολικά 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πρώτες προσκλήσεις «άνοιξαν» στις 22 Ιουνίου.

Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα, ο τομέας «για την Αγροδιατροφή, τη Βιοικονομία, τους Φυσικούς Πόρους, τη Γεωργία και το Περιβάλλον» περιλαμβάνει πλέγμα δράσεων που θα αφορούν τη βιοποικιλότητα, τα αγροδιατροφικά συστήματα υγιεινής διατροφής, την κυκλική οικονομία και τη βιοικοκονομία, το καθαρό περιβάλλον, τη γη και το νερό στην Κλιματική Αλλαγή, την καινοτόμο διακυβέρνηση, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τις ψηφιακές λύσεις για τη στήριξη της «Πράσινης Συμφωνίας».

Η Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεότητα, Mariya Gabriel (κεντρική φωτό), δήλωσε ότι το 40% του μπάτζετ θα κατευθυνθεί για μια πιο βιώσιμη και πράσινη ΕΕ, πιο έτοιμη για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. «Το Horizon Europe είναι πλέον ανοιχτό για τις επιχειρήσεις», ανέφερε σε πανηγυρικό τόνο.

Ξεκίνησε η Ψηφιακή Δεκαετία της Ευρώπης

Το πρόγραμμα του Horizon που καλύπτει την περίοδο 2021-2027 και στοχεύει η τρέχουσα δεκαετία να καταστεί η «Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δεκαετία», θέτοντας τις βάσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Επιδίωξη της Κομισιόν είναι να αυξηθούν οι επενδύσεις στον τομέα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα δοθεί έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και της έρευνας που βασίζεται στα ψηφιακά δεδομένα στην υγεία, στον πολιτισμό, στην καινοτόμο οικονομία, στις μεταφορές, στην ενέργεια και φυσικά στην αγροδιατροφή. Η ενίσχυση των ψηφιακών τεχνολογικών αιχμής θα χρηματοδοτηθεί για την τρέχουσα διετία με 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα διατεθούν 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την ψηφιακή ηγεσία και την κλιματική ουδετερότητα.