ΕΕ: «Το πλαίσιο αντιμετώπισης της Xylella υπήρχε από το 2014, όμως η Eλλάδα δεν το εφάρμοσε»

Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, από το 2014 η Κομισιόν είχε θεσπίσει οδηγίες για την αντιμετώπιση της Xylella Fastidiosa, του «θανάσιμου» για τα ελαιόδεντρα και όχι μόνο, παθογόνου, που κατέστρεψε ολοσχερώς ελαιόδεντρα στην Απουλία και σε άλλες περιοχές  της Νότιας Ιταλίας. Ενημερωτικό σημείωμα από τις Βρυξέλλες αναφέρει ότι από το 2014 και ενώ έχουν γραφεί αναλυτικές οδηγίες για το πλαίσιο αντιμετώπισης του παθογόνου, κάθε Κράτος – Μέλος τις εφάρμοσε κατά βούληση (και στην πλειονότητά τους, δεν τις εφάρμοσαν).

Η Κομισιόν κάλεσε 18 συνολικά κράτη – μέλη (Ελλάδα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία) να ενσωματώσουν τις προβλέψεις του Κανονισμού 1143/2014, που περιλαμβάνει προβλέψεις για τη διαχείριση αλλά και την εξάπλωση «χωροκατακτητικών ξένων ειδών», όπως ονομάζονται που απειλούν τη βιοποικιλότητα της ΕΕ. Τα χωροκατακτητικά είδη είναι φυτά ή ζώα που ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, εγκαθίστανται σε περιοχές που δεν αποτελούν φυσικό περιβάλλον γι’ αυτά, με σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Ως γνωστόν η «Πράσινη Συμφωνία» και η «Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα» έως το 2030 υπογραμμίζουν την ανάγκη διαφύλαξης της χλωρίδας και της πανίδας των φυσικών οικοσυστημάτων. Τα ανωτέρω Κράτη – Μέλη δεν έχουν αναπτύξει ενσωματώσει και επικοινωνήσει στην Κομισιόν ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των παραγόντων μέσω των οποίων αυτά τα είδη εγκαταστάθηκαν και εξαπλώθηκαν στην ΕΕ.

πηγή: agrifoodtoday-it