ΕΕ: Ποιες χώρες αύξησαν την παραγωγικότητά τους στο γάλα

Σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων για την αγορά των αγροτικών προϊόντων που επικαλείται στοιχεία από το διεθνές δίκτυο Farm Comparison Network (IFCN), η παραγωγικότητα στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία παρουσιάζεται σταθερή για την πλειονότητα των εξαγωγικών χωρών παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία.

Για παράδειγμα, σταθερή είναι η παραγωγικότητα κατά την τελευταία δεκαετία για ορισμένους μεγάλους παίκτες, όπως οι ΗΠΑ, η Νέα Ζηλανδία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Για άλλες παραδοσιακές δυνάμεις της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, η εξέλιξη είναι πτωτική.

Xαρακτηριστική είναι η καταγραφή της κατάστασης από τον βρετανικό κρατικό φορέα Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), ο οποίος αναφέρει: «Διερευνώντας την παραγωγικότητα για ένα τυπικό κοπάδι γαλακτοπαραγωγών αγελάδων της Βορειοδυτικής Αγγλίας, βλέπουμε ότι υπάρχει πτωτική τάση την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι το μόνο που βιώνει αυτή την κατάσταση, καθώς παρόμοια είναι η εικόνα για μια τυπική εκμετάλλευση της Βόρειας Γερμανίας».

Ωστόσο, τάση που έχει ενδιαφέρον κατά τους αναλυτές είναι ότι στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης η παραγωγικότητα έχει παρουσιάσει ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία. Χώρες που παρουσιάζουν ανοδική τάση ως προς την παραγωγικότητά τους είναι η Λευκορωσία και η Πολωνία. Θετική εξέλιξη στην παραγωγικότητά τους παρουσιάζουν και χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, αλλά και η Δανία.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι για την Πολωνία και το Βέλγιο το θετικό αυτό πρόσημο χάνει μέρος της αξίας τους, καθώς οι δύο αυτές χώρες βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της παραγωγικότητας στην ΕΕ.