ΕΕ: Προωθείται η εθελοντική σήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων

Η υποομάδα της Κομισιόν για την επισήµανση της καλής µεταχείρισης των ζώων συνέστησε την υιοθέτηση ενός εθελοντικού συστήματος επισήμανσης της καλής μεταχείρισης των ζώων και ότι αυτή θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη, δείχνοντας συμμόρφωση με διαφορετικά επίπεδα προτύπων, σύμφωνα με τις κεντρικές αγροτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις COPA και COGECA.

Το έγγραφο με τα λεπτομερή συμπεράσματα της κομβικής ομάδας εργασίας της ΕΕ δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη. Ωστόσο, σε μια δήλωση που χαιρετίζει την κίνηση, οι COPA-COGECA αναφέρουν ότι η έκθεση εισηγείται «τη θέσπιση ενός πολυεπίπεδου εθελοντικού συστήματος επισήμανσης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να ενσωματώνει τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της κτηνοτροφίας στην ευρωπαϊκή κοινότητα».

Για τις COPA-COGECA, η πρόταση «παρουσιάζει ένα ρεαλιστικό όραμα που στοχεύει στην ένταξη ενός μέγιστου αριθμού κτηνοτρόφων και παραγόντων της αλυσίδας στην προσέγγισή του». Επιπλέον, η Κομισιόν «αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ήδη πολλές πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη που δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο από ένα σύστημα που θα είναι άκαμπτο σε επίπεδο ΕΕ».

Οι COPA-COGECA υποστηρίζουν ότι το ζήτημα της καλής διαβίωσης των ζώων είναι «περίπλοκο και μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαφορετικούς τρόπους από τις ετικέτες, καθώς η ικανότητα να συνυπάρξει με αυτά τα διαφορετικά συστήματα θα ενισχύσει οποιοδήποτε μελλοντικό ευρωπαϊκό σχέδιο». Δηλώνουν επίσης ότι «είναι σημαντικό, εάν η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει μια ετικέτα που να είναι δημοφιλής, να αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές και να υποστηρίζεται από την αγροτική κοινότητα, να ζητηθεί η γνώμη των αγροτών σε όλα τα στάδια της δημιουργίας και της εφαρμογής της».