Χαλάστρα: Παρουσιάστηκε η εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια ρυζιού

Παρουσίαση της KVERNELAND και της TERRA του οµίλου Κοντέλλη

georgia-akriveias-sto-ryzi

Για τις µεγάλες δυνατότητες, αλλά και τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει στην καλλιέργεια ρυζιού η εφαρµοσµένη γεωργία ακριβείας είχαν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν αγρότες σε εκδήλωση που πραγµατοποίησε στη Χαλάστρα η εταιρεία TERRA, θυγατρική της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ.

Λιπασµατοδιανοµείς και ψεκαστικά, αλλά και µηχανήµατα κατεργασίας εδάφους της KVERNELAND, συνεργάστηκαν αρµονικά µε τρακτέρ NEW HOLLAND –όλα εξοπλισµένα µε τα τελευταία συστήµατα γεωργίας ακριβείας– και εκτέλεσαν µε µεγάλη ακρίβεια (2,5 εκατοστά) τις προγραµµατισµένες καλλιεργητικές εργασίες βασιζόµενα σε χάρτες που η εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ δηµιούργησε µετά από χαρτογράφηση και µελέτες των χωραφιών και της καλλιέργειας ρυζιού στις συνθήκες της περιοχής.

Σε κάθε τµήµα του χωραφιού, απαιτείται συγκεκριµένη ποσότητα λιπάσµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε τους χάρτες λίπανσης, µε αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά. Την εκδήλωση φιλοξένησε στο κτήµα του ο ορυζοπαραγωγός Κώστας Κράββας, πρωτοπόρος στην Ελλάδα στη χρήση της γεωργίας ακριβείας.

Ο λιπασµατοδιανοµέας της KVERNELAND, κάνοντας χρήση του Geopoint, χωρίζει σε τµήµατα την καλλιεργούµενη έκταση και, µέσω των χαρτών µεταβλητής δόσης, διανέµει τη σωστή ποσότητα λιπάσµατος σε κάθε σηµείο του χωραφιού.
Ο λιπασµατοδιανοµέας της KVERNELAND, κάνοντας χρήση του Geopoint, χωρίζει σε τµήµατα την καλλιεργούµενη έκταση και, µέσω των χαρτών µεταβλητής δόσης, διανέµει τη σωστή ποσότητα λιπάσµατος σε κάθε σηµείο του χωραφιού.

Ο κ. Κράββας ξεκίνησε την πλήρη εφαρµογή της στα ρύζια πριν από δύο χρόνια και σύντοµα είχε εντυπωσιακά αποτελέσµατα: καλύτερη, µεγαλύτερη και ευκολότερη παραγωγή µε εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Με τη χρήση της γεωργίας ακριβείας ο ορυζοπαραγωγός παρατήρησε µείωση της δαπάνης κατά 20% στη λίπανση και αύξηση της απόδοσης στο ρύζι κατά 14% ως προς τον µέσο όρο απόδοσης της τελευταίας δεκαετίας µε άµεσο οικονοµικό όφελος.

Η εταιρεία KVERNELAND µε εννέα εργοστάσια σε οκτώ χώρες του κόσµου είναι πρωτοπόρος στα µηχανήµατα που είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα γεωργίας ακριβείας. Την KVERNELAND αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα η εταιρεία TERRA, θυγατρική της ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ.

Τα πλεονεκτήµατα της γεωργίας ακριβείας

Η αύξηση του πληθυσµού της Γης δηµιουργεί ανάγκες για τρόφιµα, τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζονται για την ποιότητά τους. Έτσι, ο γεωργός θα πρέπει να χρησιµοποιεί µεθόδους και συστήµατα όπως η γεωργία ακριβείας, ώστε το προϊόν του να είναι ποιοτικό για τον καταναλωτή και αποδοτικό για τον ίδιο.

Η εφαρµοσµένη γεωργία ακριβείας στην καλλιέργεια ρυζιούΗ χρήση συστηµάτων γεωργίας ακριβείας έχει στόχο να γίνεται σωστή θρέψη, λίπανση και φυτοπροστασία στα φυτά χωρίς τον κίνδυνο τροφοπενίας, που θα µείωνε την ποσοτική και ποιοτική τους ανάπτυξη. Σηµαντικό, επίσης, είναι η τροφική αλυσίδα να προστατεύεται, ώστε να υπάρχουν ζωντανοί µικροοργανισµοί, οι οποίοι συµβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της χλωροφύλλης, αλλά και να συνεχίσει να αυξάνεται η βιοποικιλότητα.

Ένα, επίσης, µεγάλο πλεονέκτηµα µε τη χρήση των συστηµάτων γεωργίας ακριβείας είναι ότι, σε συνδυασµό µε κατάλληλα µηχανήµατα κατεργασίας εδάφους, επιτυγχάνεται η παραγωγή ποιοτικού σπόρου πλούσιου σε πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία και ειδικό βάρος προς όφελος και του παραγωγού, που µπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη τιµή, αλλά και του τελικού καταναλωτή, που µπορεί να προµηθευτεί ποιοτικά προϊόντα.