Έφη Κοκορέλη Interamerican: Σύμπραξη για την διατήρηση του αγροτικού εισοδήματος

Ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας του εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών απέναντι σε κάθε κίνδυνο, ιδίως σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, έρχεται να δημιουργήσει η ιδιωτική ασφάλιση. Μιλώντας στην «ΥΧ», η διευθύντρια Αgrinsurance & Bancassurance της Interamerican, Έφη Κοκορέλη, αναλύει τα νέα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παραγωγού προϊόντα διαχείρισης κινδύνου που προσφέρει ο όμιλος και τονίζει ότι, στο περιβάλλον της νέας ΚΑΠ, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να αποδώσει καινοτόμα εργαλεία αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός.

Οι διακυμάνσεις των τιμών, σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τον Έλληνα αγρότη…

Σύμπραξη για την διατήρηση του αγροτικού εισοδήματος Σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, το κόστος αποκατάστασης της ισορροπίας στο εισόδημα των αγροτών, που επιφέρουν οι μεταβολές των τιμών και οι κλιματολογικές αλλαγές, είναι μεγάλο ακόμη και για τα ίδια τα κράτη. Το κράτος έχει οικονομικά εργαλεία, μηχανισμούς και τεχνογνωσία για να διαχειριστεί τέτοια προβλήματα, αλλά προς το παρόν αυτά δεν είναι αρκετά.

Το κενό που δημιουργείται έρχεται το να καλύψει η ιδιωτική ασφάλιση, που αποτελεί έναν σύγχρονο φορέα διαχείρισης των αγροτικών κινδύνων. Όταν το Κράτος και η Ιδιωτική Ασφάλιση συνυπάρχουν και συνεργάζονται, το όφελος του αγρότη μεγιστοποιείται, αφού επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την αγροτική του δραστηριότητα. Πιστεύουμε στις νέες λύσεις και τις νέες προοπτικές και συνεπώς στη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ασφάλισης. Η συνύπαρξη της εμπειρίας και της γνώσης, που μπορεί να προσφέρει το κάθε μέρος από τη δική του σκοπιά, θα δημιουργήσει ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγρότης σήμερα.

Ποια είναι τα οφέλη των αγροτών από την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων;

Στον αγροτικό τομέα εργάζονται περισσότερο από 530.000 άτομα, το 14% της συνολικής εργατικής δύναμης της χώρας. Η διαχείριση των κινδύνων που απειλούν το εισόδημα τους είναι επιβεβλημένη, όπως και η μεταβίβαση του ρίσκου από τους απροσδόκητους καλυπτόμενους κινδύνους σε φορείς που μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε οικονομική ζημία. Η αποζημίωση, που θα λάβουν σε ενδεχόμενη ζημία, θα τους επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση χωρίς απώλειες.

Ιδιαίτερα με τη νέα ΚΑΠ υπάρχει η δυνατότητα συμπληρωματικότητας από τους ασφαλιστικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν αναφέρομαι μόνο στη συμπληρωματική κάλυψη των φυσικών κινδύνων, αλλά και στη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, τα οποία θα αξιοποιούν την ευρεία έννοια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, για να καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους με την εξειδίκευση που απαιτείται για κάθε έναν από αυτούς.

Είναι αυτονόητο ότι για να επιτύχει το εγχείρημα αυτό, απαιτείται η στήριξη και η συνεργασία του δημόσιου τομέα, ώστε να προσπεράσουμε τα πιθανά προβλήματα που δημιουργεί το υψηλό κόστος των προϊόντων αυτών, και να χαράξουμε μια νέα πορεία που θα προσφέρει κοινά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πώς ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ώστε μέσα από τη συνεργασία με το Δημόσιο, να «θωρακίσει» τους παραγωγούς;

Το μοντέλο ασφάλισης, που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, καλύπτει, μέσω του ΕΛΓΑ, μόνο φυσικά φαινόμενα. Όταν, δε, οι ζημιές σε αυτό τον κίνδυνο είναι εκτεταμένες, προϋποθέτει την έγκριση κρατικών κονδυλίων από την ΕΕ για την αποζημίωση των αγροτών. Ο ιδιωτικός φορέας δύναται να καλύψει και επιπρόσθετους κινδύνους, που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές του ΕΛΓΑ για την πληρέστερη και σφαιρική τους ασφάλιση.

Η διατήρηση του αγροτικού εισοδήματος χρειάζεται τη σύμπραξη του Δημοσίου και της ιδιωτικής ασφαλιστικής βιομηχανίας.Στο πλαίσιο αυτό, η ασφαλιστική αγορά δημιουργεί συμπληρωματικά ασφαλιστικά προγράμματα εστιάζοντας στο πρόβλημα, που δημιουργεί το υψηλό κόστος κάλυψης των κινδύνων του ευάλωτου αγροτικού εισοδήματος.

Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που εξειδικεύονται στον αγροτικό τομέα, έχουν την τεχνογνωσία να προχωρήσουν σε ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις για τον αγρότη και, σε συνεργασία με τη δημόσια διαχείριση των αγροτικών κινδύνων, να προσφέρουν τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη.

Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να βασιστούμε στα μοντέλα, που ήδη λειτουργούν στην Ευρώπη, να δουλέψουμε πάνω σε αυτά και να βελτιώσουμε τόσο την υλοποίηση όσο και τη διαχείριση τους, ώστε να προσφέρουμε κάτι πραγματικά ωφέλιμο στον αγροτικό κόσμο.

Τι είδους ασφαλιστικά προϊόντα προσφέρει σήμερα η Interamerican στους Έλληνες αγρότες και παραγωγούς;

Η Interamerican ανήκει στον όμιλο ACHMEA, έναν κορυφαίο διεθνή ασφαλιστικό όμιλο, με έδρα την Ολλανδία και αγροτικές συνεταιριστικές ρίζες πάνω από 200 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος έχει προχωρήσει και στην ανάπτυξη αγροτικών ασφαλίσεων στην Αυστραλία με μεγάλη έμφαση στη διαχείριση κινδύνων. Η Interamerican πρωταγωνιστεί 45 χρόνια στην ελληνική αγορά, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης και διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, μπορεί να καλύψει όλους τους τομείς που εμπλέκονται σε κάθε αγροτική καλλιέργεια. Καταρχήν κάλυψη των αγροτικών κτιρίων και των οχημάτων, κάλυψη όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις καλλιέργειες, κάλυψη θερμοκηπίων, ασφάλιση της φυτικής παραγωγής, καθώς και κάλυψη της μεταφοράς των προϊόντων μετά τη συγκομιδή τους, και τέλος την αστική ευθύνη.

Η πολυετής εμπειρία του ομίλου στον κλάδο μας βοηθά να έχουμε απλές διαδικασίες ασφάλισης, προτάσεις σχεδιασμένες πάνω στις ανάγκες του Έλληνα αγρότη καθώς και καινοτόμες μεθόδους στην εκτίμηση ζημιών για άμεση ανταπόκριση στην ενδεχόμενη ζημία.

Πώς βλέπετε συνολικά το μέλλον του Agrinsurance στην εγχώρια αγορά;

Οι εξαγωγές του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα αυξήθηκαν κατά 12,4%, παρουσιάζοντας δυναμισμό και σταθερότητα ενώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, για την περίοδο 2015-2024, αναμένονται μεσοπρόθεσμα θετικοί ρυθμοί μεταβολής για το αγροτικό εισόδημα. Η αναγκαιότητα της ασφάλισης του αγροτικού τομέα ωστόσο δεν παύει να υπάρχει. Προβλέπονται θετικές εκτιμήσεις για το Agrinsurance στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που έχει κάθε φορέας ασφάλισης (δημόσιος και ιδιωτικός), με σύμπνοια, καλή συνεργασία και κοινό στόχο τη διασφάλιση της αγροτικής οικονομίας.