Έγινε ΠΓΕ με τη βούλα της Κομισιόν η Φάβα Φενεού

Έγινε ΠΓΕ με τη βούλα της Κομισιόν η Φάβα Φενεού

Την αίτηση καταχώρισης του ελληνικού προϊόντος «Φάβα Φενεού» (Fava Feneou) στο μητρώο των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η παραγωγή και καλλιέργεια του προϊόντος «Φάβας Φενεού» πραγματοποιείται κυρίως στα υψίπεδα του Φενεού και της Στυμφαλίας του νομού Κορινθίας στην Πελοπόννησο.

Το προϊόν αυτό καλλιεργείται από τα τέλη του 19ου αιώνα και έχει μεγάλη θρεπτική αξία. Η τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό οικογενειακή, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του προϊόντος «Φάβα Φενεού».Η νέα ονομασία, είναι η 104η της Ελλάδος, και θα προστεθεί στα περισσότερα από 1.360 προϊόντα που προστατεύονται ήδη και τα οποία περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων DOOR.

Η μεγάλη συμβολή της ΕΑΣ Κιάτου

Ήδη από τις αρχές του 2012 η μελετητική ομάδα του αρμόδιου τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου Σικυωνίων είχε εκπονήσει τη μελέτη και είχε συντάξει φάκελο για τη φάβα της περιοχής Φενεού και Στυμφαλίας προκειμένου να υποβάλλει αίτημα καταχώρησης για ΠΟΠ-ΠΓΕ.

Το Φεβρουάριο του 2012 ο φάκελος κατατέθηκε από την ΕΑΣ Κιάτου διότι σύμφωνα με το νόμο πρέπει να κατατεθεί από ομάδα παραγωγών ή συνεταιρισμό. Ο φάκελος εξετάστηκε από το αρμόδιο τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ και κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών με μερικές παρατηρήσεις. Έτσι το Νοέμβριο του 2012 ο δήμος Σικυωνίων μέσω της ΕΑΣ Κιάτου κατέθεσε νέο διορθωμένο φάκελο, ο οποίος αφού εξετάστηκε εκ νέου, ζητήθηκε το Φεβρουάριο 2013 να γίνουν κάποιες τελικές διορθώσεις. Τελικώς ο φάκελος κατατέθηκε ολοκληρωμένος στο αρμόδιο τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ δημοσιοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση. Εκεί το αίτημα δημοσιεύτηκε για 3 μήνες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, εγκρίθηκε η καταχώρηση του προϊόντος «Φάβα Φενεού» στο μητρώο των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ).