Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στον Δήμο Αρριανών Θράκης

Εγκρίθηκε έργο στον Δήμο Αρριανών, που περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού κοντά στα 4 εκ ευρώ και  περιλαμβάνει προμήθεια εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ισχύος 999 kWht, το οποίο αναμένεται να καλύπτει μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Αρριανών.

Σύμφωνα με την μελέτη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης, εκτιμάται πως θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20% ή 480 MWh/έτος.

Πηγή: ertnews.gr