Εγκρίθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 της Δράση 1

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης 1, των υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του ΠΑΑ 2014-20.

Επί των αποτελεσμάτων προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έως 12.06.2020.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση και τον προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης