Εγκρίθηκε η αναθεώρηση της ΚΑΠ από το Ευρωκοινοβούλιο  

Το πράσινο φως για την αναθεώρηση της ΚΑΠ έδωσε το Ευρωκοινοβούλιο στην ψηφοφορία της 24ης Απριλίου 2024.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του κανονισμού για τον στρατηγικό σχεδιασμό και του οριζόντιου κανονισμού με 425 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 33 αποχές.

Σημειώνεται ότι οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν τον κανονισμό με τις τεχνικές τροποποιήσεις που πρότεινε το Συμβούλιο και ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου στις 15 Απριλίου 2024.

Ο κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου ενημέρωσε το Ευρωκοινοβούλιο ότι, εάν οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν την πρόταση με τη μορφή που συμφωνήθηκε από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου, το Συμβούλιο θα εγκρίνει επίσης το κείμενο.

Μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο, η νομοθεσία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί αμέσως σε ισχύ.

Έτσι, οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις αναθεωρημένες περιβαλλοντικές «προϋποθέσεις» για τις αιτήσεις τους για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ το 2024.

«Οι αγρότες από όλη την Ευρώπη μίλησαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούστηκε» τόνισε ο επίτροπος γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι μετά την έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο, και κάλεσε τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις ευελιξίες της ΚΑΠ.

Αναθεώρηση

Η αναθεώρηση τροποποιεί τους κανόνες για τρεις «περιβαλλοντικούς όρους» που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση. Παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στις χώρες της ΕΕ να χορηγούν εξαιρέσεις από τα σχετικά πρότυπα εάν υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή τους και σε περίπτωση προβλημάτων που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 10 στρεμμάτων θα εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τους κανόνες.

Υπενθυμίζεται ότι για να επιταχυνθεί η έγκριση των μέτρων, το Κοινοβούλιο συμφώνησε να εξετάσει τον φάκελο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τρίτη το Ευρωκοιβούλιο αποφάσισε να μην εναντιωθεί στην πρόταση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της δέσμης μέτρων απλούστευσης της ΚΑΠ. Σύμφωνα με το κείμενο, τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών κατά την εφαρμογή της απαίτησης για διατήρηση της αναλογίας μόνιμων βοσκοτόπων προς γεωργικές εκτάσεις άνω του 5% σε σύγκριση με το 2018.

Διαβάστε ΕΔΩ τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων