Εγκρίθηκε πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας Βαμβακοκαλλιέργειας

Δημοσιεύθηκε σήμερα στη διαύγεια απόφαση σύμφωνα με την οποία, εγκρίνεται πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας για την καλλιεργητική περίοδο έτους 2020 και το οποίο περιλαμβάνει είκοσι (20) υποπρογράμματα.

Ειδικότερα στοιχεία του προγράμματος:

  1. Χωροταξική αναφορά προγράμματος: Το σύνολο της έκτασης βαμβακιού των 20
    Περιφερειακών Ενοτήτων που θα καλλιεργηθεί κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020.
  2. Σκοπός: Η μεγιστοποίηση της ποσοτικής παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών
    προϊόντων βάμβακος, με διατήρηση και βελτίωση της οικονομικής και
    περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των βαμβακοκαλλιεργειών.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση