Εγκρίθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027

Τα Στρατηγικά Σχέδια της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Λιθουανίας ενέκρινε την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου η Κομισιόν. Ο συνολικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και για τα τρία Σχέδια ανέρχεται σε 47,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 30,5 δισ. ευρώ για τη Γερμανία, 13,4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα και 3,9 δισ. ευρώ για τη Λιθουανία. Από τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για τα τρία κράτη μέλη, περισσότερα από 14 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και οικολογικά προγράμματα, ενώ 1,6 δισ. ευρώ για νέους αγρότες.

Ελλάδα

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας «θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, που αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια στοχευμένης εισοδηματικής στήριξης και πρόσθετης αναδιανεμητικής ενίσχυσης».

Για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της ανανέωσης των γενεών, «περισσότεροι από 65.000 νέοι αγρότες (κάτω των 40 ετών) θα λάβουν ειδική στήριξη για τη δημιουργία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Επιπλέον, θα λάβουν πρόσθετη εισοδηματική στήριξη για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές εισόδημα και να διευκολυνθούν ώστε να έχουν  πρόσβαση σε πιστώσεις και γη».

Επιπλέον, «η στήριξη της ΚΑΠ αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Το ελληνικό Σχέδιο στοχεύει επίσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Περίπου 1,4 δισ. ευρώ από την ΚΑΠ θα στοχεύουν στον διπλασιασμό της συνολικής γεωργικής γης με βιολογική γεωργία έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού».