Ειδικό πρόγραμμα για πρόσθετη ενίσχυση καπνοπαραγωγών ζητά ο Γ. Παυλίδης

Ειδικό πρόγραμμα για πρόσθετη ενίσχυση καπνοπαραγωγών ζητά ο Γ. Παυλίδης

Προτάσεις για την άρση των αδικιών στην καλλιέργεια του καπνού, με αφορμή την ανακατανομή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014-2020 και εν όψει των προτάσεων που πρόκειται να υποβάλει η χώρα μας, κατέθεσε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Γιώργος Παυλίδης σε επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμ. πρωτ. 3512/8/07/2016.

Ο περιφερειάρχης ζήτησε από τον υπουργό, προκειμένου να παραμείνουν ελπιδοφόρες οι προοπτικές για τον ελληνικό καπνό και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται σε κάθε Κράτος-Μέλος να καθορίζει το ίδιο τους όρους και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης των παραγωγών, την κατάρτιση ειδικού προγράμματος για πρόσθετη ενίσχυση καπνοπαραγωγών που καλλιεργούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Περιφέρειας και έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις.

Εναλλακτικά δε οι παραγωγοί των ποιοτικών καπνών (τόσο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, όσο και της βιολογικής παραγωγής) να ενταχθούν, με απλοποιημένες διαδικασίες-προϋποθέσεις, σε αντίστοιχα προγράμματα του Β΄ Πυλώνα της ΚΑΠ και να τύχουν ιδιαίτερης ενίσχυσης.

O περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρειά μας παραμένει κυρίαρχη δύναμη στον χώρο του ποιοτικού καπνού και αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου μας, θα αναλάβουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για ενίσχυση του προϊόντος και των καπνοκαλλιεργητών».