Είναι επίσημο: Έως τέλη Μαΐου σε ισχύ η απλοποίηση της ΚΑΠ

Εγκρίθηκε επισήμως την Δευτέρα 13/5 από το Συμβούλιο η στοχευμένη αναθεώρηση ορισμένων βασικών πράξεων της νέας ΚΑΠ.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες, όπως επισημαίνεται από το ίδιο το Συμβούλιο, έρχονται για να παράσχουν απλοποίηση, να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και να δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη συμμόρφωση σε σημεία της περιβαλλοντικής αιρεσιμότητας.

«Αυτή η στοχοθετημένη αναθεώρηση της ΚΑΠ είναι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα των προσπαθειών μας να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να διασφαλίσουμε την απλούστευση για τους αγρότες.

Η έγκριση έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι τηρούμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στους ευρωπαίους αγρότες» σημειώνει ο David Clarinval, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου.

Επόμενα βήματα

Ο νόμος θα υπογραφεί τώρα από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως τα τέλη Μαΐου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του. Οι αγρότες θα μπορούν να εφαρμόζουν αναδρομικά ορισμένους από τους νέους κανόνες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για το έτος ενίσχυσης 2024 .