ΕΙΤ-FOOD: Διαγωνισμός καινοτομίας για ομάδες από τη Νότια Ευρώπη

Έχοντας ως σκοπό την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας των τροφίμων, το EIT-FOOD καλεί νεοφυείς επιχειρήσεις από τη Νότια Ευρώπη να συμμετέχουν στον διαγωνισμό Challenge Labs, έτσι ώστε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων να έρθουν σε επαφή για να βρουν καινοτόμες λύσεις. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η επιχειρηματικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία. Ο διαγωνισμός φέτος επικεντρώνεται στον επανασχεδιασμό ενός βιώσιμου μεσογειακού συστήματος τροφίμων και στον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η παροχή προσιτών και υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές.

Οι τομείς στους οποίους ζητά ο διαγωνισμός καινοτόμες ιδέες είναι:

✱ Η ψηφιοποίηση: Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις για την παρακολούθηση των καλλιεργειών, τη χαρτογράφηση και την καταγραφή θέσεων εργασίας, την εφαρμογή απομακρυσμένης ιχνηλασιμότητας και τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της παραγωγής τροφίμων;

✱ Η βιώσιμη παραγωγή: Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις μεθόδους παραγωγής για όλους τους σχετικούς φορείς της Νότιας Ευρώπης που κυμαίνονται από παραδοσιακές μεγάλες ομάδες έως μικρούς τοπικούς παραγωγούς;

✱ Η μεσογειακή αλυσίδα αξίας των προϊόντων: Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε την αποδιαμεσολάβηση της αλυσίδας αξίας, ώστε ο τελικός καταναλωτής να μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα σε προσιτή τιμή χωρίς να επηρεάσει αρνητικά τους παραγωγούς;

✱ Η διανομή και τα logistics: Πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες για φρούτα και λαχανικά για να παρατείνουμε περαιτέρω τη διάρκεια ζωής των προιόντων και να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα;

✱ Ευκαιρίες μεταξύ χωρών: Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες του μοναδικού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος κάθε χώρας για να διαμορφώσουμε ένα ολιστικό μοντέλο για τη Νότια Ευρώπη;

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της EIT-FOOD.