Έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του ΕΛΓΟ για την επιβολή κυρώσεων σε Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια δημοσιεύθηκε κανονιστική πράξη του ΕΛΓΟ – Δήμητρα την οποία υπογράφει ο πρόεδρός του Δρ Γεώργιος Καρέτσος και αφορά την «Έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την επιβολή κυρώσεων σε Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας».

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια