Εκλογές 2023 – Ολυμπία Τελιγιορίδου, ΣΥΡΙΖΑ: Η επόμενη μέρα στην αγροτική παραγωγή της Καστοριάς

Με τη χώρα να βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές, η «ΥΧ» ανοίγει διάλογο με τους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων και τους καλεί να τοποθετηθούν σχετικά με τις κινήσεις που θα κάνουν, αν εκλεγούν, για να αναδείξουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα της περιοχής τους.

Πρώτη τοποθετείται η βουλευτής Καστοριά του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Η ΠΕ Καστοριάς είναι μια ορεινή περιοχή, με το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων να καλλιεργείται με σιτηρά, ζωοτροφές, όσπρια (κυρίως φασόλια), οπωρικά (κυρίως μήλα), ακρόδρυα, αμπέλια, κηπευτικά, αρωματικά, καπνά. Επίσης, έχει σημαντική κτηνοτροφία και παράγει τυροκομικά και προϊόντα κρέατος.

Το μεγάλο στοίχημα για την Καστοριά είναι να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όσον αφορά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων σε ένα πλούσιο περιβάλλον από άποψη εδαφών για τη γεωργία και βοσκοτόπων με πλούσια βλάστηση και βότανα για την κτηνοτροφία. Υπάρχουν, όμως, και σημαντικά μειονεκτήματα, που απωθούν από το αγροτικό επάγγελμα και αφορούν από το υψηλό κόστος παραγωγής μέχρι την έλλειψη υποστηρικτικών δομών και υποδομών που θα συγκρατήσουν τον κόσμο στην περιοχή μας, προσφέροντας μια αξιοπρεπή ζωή στους αγρότες και στις οικογένειές τους.

Όσον αφορά την ευθύνη για την εφαρμοσμένη αγροτική πολιτική, πέραν των γενικότερων μέτρων και προτάσεων συνολικά για τη χώρα, προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ για την περιοχή μας είναι οι εξής:

✱ Η αξιοποίηση του πλούσιου υδροφόρου ορίζοντα, που δυστυχώς παραμένει ανεκμετάλλευτος. Άμεσος στόχος μας είναι η επανέναρξη χωρίς άλλη κωλυσιεργία του φράγματος Νεστορίου, που καθυστερεί τρία χρόνια, καθώς η δικαστική απόφαση για τις διενέξεις του κράτους με την εταιρεία βγήκε τον Φεβρουάριο του 2020, η χρηματοδότηση του φράγματος Διποταμίας από το ΠΔΕ, όπως είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έμεινε στα αζήτητα επί ΝΔ, η κατασκευή του αρδευτικού στο Γέρμα, έργο εγκεκριμένο από τον Μάιο του 2019 στο ΠΑΑ που δεν προχώρησε και μια σειρά μικρότερων έργων για την ορθολογική διαχείριση του νερού, την αντιπλημμυρική προστασία, τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων και την προστασία των υδάτινων πόρων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού.

✱ Αγροτικός εξηλεκτρισμός σε όλα τα χωριά, με έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές (ρεύμα για άρδευση, παγολεκάνες, ψυκτικούς θαλάμους κ.λπ.), με την προσφορά χαμηλού κόστους ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω ΑΠΕ και ενεργειακών κοινοτήτων.

✱ Αγροτική οδοποιία, καθώς υπάρχουν ακόμη σταβλικές και γεωργικές εγκαταστάσεις χωρίς εύκολη πρόσβαση.

✱ Ενεργητική προστασία καλλιεργειών από κλιματική αλλαγή, λόγω ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών με βαρύ και παρατεταμένο χειμώνα. Επαναπροκήρυξη μέτρου για αντιχαλαζική προστασία και ένταξη της περιοχής στην προστασία με εναέρια μέσα κ.ά.

✱ Χρήση ψηφιακής γεωργίας και γεωργίας ακριβείας.

✱ Ειδικό πρόγραμμα στη Δυτική Μακεδονία για δράσεις έρευνας, καινοτομίας, γεωργικών συμβουλών και εκπαίδευσης-κατάρτισης αγροτών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης.

✱ Στη Δυτική Μακεδονία πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας εργοστασίων για παραγωγή λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών με βάση τον λιγνίτη, που γινόταν στο παρελθόν.

✱ Ειδικό πρόγραμμα νέων αγροτών για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λόγω απολγνιτοποίησης, για συγκράτηση πληθυσμού στην ύπαιθρο και προσέλκυση νέων στο αγροτικό επάγγελμα.

✱ Στήριξη σε οργανώσεις παραγωγών και συνεταιριστικά σχήματα με καινοτόμες ιδέες. Η Κόκκινη Φυλή (βοοειδών) είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα θετικών αποτελεσμάτων μιας τέτοιας πολιτικής στήριξης, που βραβεύτηκε από την ΕΕ.

✱ Στήριξη των τοπικών ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων, που είναι προϊόντα ποιότητας, ταυτότητας και αυθεντικότητας, τόσο όσον αφορά την εξωστρεφή τους διακίνηση όσο και τη σύνδεσή τους με το τουριστικό προϊόν που προβάλλει η περιοχή μας. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά για την προβολή και ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά, που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς κατάργησε η κυβέρνηση της ΝΔ σχεδόν αμέσως με την ανάληψη της εξουσίας, μετά τις εκλογές του 2019. Είναι ένας φορέας που θα επανιδρύσουμε άμεσα ως κυβέρνηση. Επίσης, η δημιουργία συνδυασμένων μεταφορών με τη σύνδεση του αεροδρομίου Καστοριάς με τον σιδηρόδρομο, που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν προχώρησε η κυβέρνηση της ΝΔ, θα δώσει τη δυνατότητα εύκολης διακίνησης των προϊόντων μας σε μακρινούς προορισμούς εντός και εκτός χώρας.

✱ Ενημέρωση και προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας με αξιοποίηση αποβλήτων για παραγωγή λιπασμάτων, βιοαερίου και ενέργειας.

Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βιωσιμότητα των παραγωγών

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην περιοχή είναι ενταγμένες σε έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την πρωτογενή παραγωγή στη χώρα. Ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός θα υπερασπίζεται και θα θωρακίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του παραγωγού και την απρόσκοπτη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας, με τη μείωση του κόστους παραγωγής για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, ταυτότητας, ασφάλειας και πιστοποίησης, την πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτά σε προσιτές τιμές με έλεγχο και χτύπημα της αισχροκέρδειας, την προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος και του τοπίου και την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου.

Παράλληλα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πρωτογενή παραγωγή στην Καστοριά προκύπτει από τον συνεχή διάλογο με τους αγρότες της περιοχής και φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Σε ένα περιβάλλον πολλαπλής κρίσης, που ιδιαίτερα στην περιοχή μας έχει οδηγήσει σε οικονομική και δημογραφική συρρίκνωση, είναι αναγκαιότητα η ύπαρξη ενός νέου μοντέλου αγροδιατροφής με συνεχή επικαιροποίηση στη βάση των προτάσεων των ίδιων των παραγωγών. Τώρα, πρέπει να κάνουμε τα καθοριστικά βήματα. Μπορούμε να πετύχουμε, με συνεργασία και συνεννόηση. Πρέπει να τα καταφέρουμε, και θα τα καταφέρουμε.