Εκπαίδευση και αγροτική τεχνολογία δίνουν λύση στην ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα

Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει αναμφισβήτητα πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της γήρανσης του πληθυσμού και της ανισότητας των φύλων. Ωστόσο, η κατά μέτωπο αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης για τις νέες γενιές και την επιτάχυνση προς την ισότητα.

Για να αντιμετωπίσουν με σαφήνεια την τρέχουσα κατάσταση και τις αυξανόμενες ευκαιρίες στη γεωργία, τα ευρωπαϊκά προγράμματα DEMETER και SmartAgriHubs, που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα, διοργάνωσαν το διαδικτυακό σεμινάριο «The Changing Face of Farming – συζητώντας για το φύλο, τη νεολαία και την ψηφιοποίηση στη γεωργία» στις 17 Φεβρουαρίου με κεντρικό άξονα τη σημασία της προσέλκυσης νέων και γυναικών στη γεωργία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μόνο το 28,7% των επικεφαλής αγροκτημάτων είναι γυναίκες στην Ευρώπη.

Γνώση και μεταφορά τεχνολογίας

Λύση στο πρόβλημα μπορούν να δώσουν, σύμφωνα με τα προγράμματα, η εκπαίδευση και η αγροτεχνολογία. Η εκπαίδευση, η γνώση και η μεταφορά τεχνολογίας είναι συνεχείς λύσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια ανανέωσης των γενεών και της μεροληψίας του φύλου στη γεωργία. Επιπλέον, η τάση προς την ψηφιοποίηση της γεωργίας έχει ήδη επιτρέψει τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών ρόλων στη γεωργία.

Οι νέοι αγρότες, πλέον, συνυπάρχουν με μηχανικούς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, επιστήμονες δεδομένων, ερευνητές και άλλα τεχνολογικά προφίλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Markets and Markets, η παγκόσμια αγροτική αγορά Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 11,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 18,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2026. Αυτή η πρόβλεψη συνεπάγεται ότι ο αγροτικός τομέας πρόκειται να βιώσει μια έντονη ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και δεδομένων.

Η εξειδικευμένη και επίσημη εκπαίδευση των νέων αγροτών θα τους βοηθήσει να διαχειριστούν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις αλλά και να υιοθετήσουν εύκολα έξυπνες λύσεις αγροτεχνολογίας που βασίζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Και τα δύο σημεία είναι επιτακτικά για να συμβάλουν στην επίτευξη των απαιτητικών στόχων της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, η οποία στοχεύει στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων που διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, μειώνοντας παράλληλα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωργίας.

Ως εκ τούτου, το κλειδί για τη διαφύλαξη του μέλλοντος της ευρωπαϊκής γεωργίας είναι η παροχή υποστήριξης στις νέες γενιές, διασφαλίζοντας την ισότητα των φύλων ως δεδομένη. Αυτό θα ενισχύσει επιτυχώς τον ευρωπαϊκό αγροτικό στον πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της εγγύησης του εφοδιασμού τροφίμων.