Εξειδικευμένη Υδρολίπανση για Θρέψη Ακριβείας!

Με γνώμονα την παροχή αποτελεσματικών λύσεων στον Έλληνα παραγωγό, η Medilco Hellas προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υδρολίπανσης για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων σε θρεπτικά στοιχεία και την πολύπλευρη στήριξη των υπαίθριων και υπό κάλυψη κηπευτικών.

Η καλλιέργεια του καρπουζιού έχει υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο και κάλιο, μικρότερες σε φώσφορο ενώ σημαντικό ρόλο στη θρέψη της καλλιέργειας κατέχουν το ασβέστιο και το μαγνήσιο.

Η επένδυση στη θρέψη είναι σύμμαχος για μια υψηλή και ποιοτική παραγωγή, καθώς η υδρολίπανση επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της ευρωστίας των φυτών μέσω:

Επιλογής του κατάλληλου λιπάσματος ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης.

Ρύθμισης της δοσολογίας με βάση τις ανάγκες των φυτών ανά στάδιο ανάπτυξης.

Επιλογής του καταλληλότερου τύπου ανάλογα με το pH του εδάφους.

Ρύθμισης της ποιότητας νερού (αγωγιμότητα, pH).

Σημαντικό στην υδρολίπανση είναι η διόρθωση της σκληρότητας και του pH του αρδευτικού νερού.


Νοva Pekacid 0-60-20:
Η ιδανική επιλογή για αλκαλικά εδάφη και σκληρό νερό!

Το Nova Pekacid 0-60-20 είναι ένα μοναδικό, κρυσταλλικό λίπασμα της ICL Specialty Fertilizers με χαμηλό pH (2,2) για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. Αποτελεί ιδανική λύση όταν το αρδευτικό νερό έχει υψηλή σκληρότητα ή το έδαφος είναι αλκαλικό, απελευθερώνοντας τα δεσμευμένα θρεπτικά στοιχεία όπως ο φώσφορος και τα ιχνοστοιχεία. Παράλληλα:

Παρέχει άμεσα απορροφήσιμο φώσφορο και κάλιο.

Εξαιτίας του χαμηλού pH, βοηθάει στη διατήρηση καθαρού αρδευτικού συστήματος.

Διαλύεται γρήγορα και εύκολα στο νερό, χωρίς να δημιουργούνται ιζήματα.


Solinure:
Η αξιόπιστη λύση στην υδρολίπανση!

Συνεχίζοντας την υδρολίπανση, η πλήρης γκάμα των κρυσταλλικών λιπασμάτων Solinure παρέχει τα σωστά θρεπτικά στοιχεία, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

Με τον ισόρροπο τύπο Solinure 20-20-20+TE καλύπτουμε τις ανάγκες του αυξημένου ρυθμού ανάπτυξης από το ξεσκέπασμα της καλλιέργειας μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. Από την καρπόδεση έως και την ολοκλήρωση της συγκομιδής, αυξάνουμε τη χορήγηση του καλίου, έτσι ώστε να καλύψουμε τις αυξημένες απαιτήσεις σε κάλιο. Παράλληλα, θα πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει επάρκεια σε ασβέστιο και μαγνήσιο, καθώς οι απαιτήσεις μεγαλώνουν. Στο στάδιο αυτό, χρησιμοποιούμε τους εξειδικευμένους καλιούχους τύπους Solinure 10-5-39+2MgO+TE και Solinure 12-5-35+2MgO+TE.


Αgrolution Special:
Εύκολη θρέψη σε όλες τις συνθήκες!

Με τη σειρά Agrolution Special αυξάνεται η διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων, ενώ παράλληλα προλαμβάνονται ελλείψεις σε μαγνήσιο και ασβέστιο. Παράγονται από υψηλής καθαρότητας πρώτες ύλες και περιλαμβάνουν χηλικά ιχνοστοιχεία.

Χάρη στην καθαρότητα και την υψηλή τους διαλυτότητα, τα Agrolution Special προλαμβάνουν τον σχηματισμό αλάτων στο αρδευτικό σύστημα. Τα πλεονεκτήματα των Agrolution Special είναι τα εξής:

Προλαμβάνουν αποτελεσματικά τυχόν τροφοπενίες.

Παρέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.

Διατίθενται διάφοροι ΝΡΚ τύποι, με χηλικά ιχνοστοιχεία.

Παράγονται από καθαρές πρώτες ύλες.

Διαλύονται άμεσα και πλήρως στο νερό.

Πριν από τη συγκομιδή για την εξασφάλιση της επάρκειας του ασβεστίου και μαγνησίου επιλέγουμε τo εξειδικευμένο Agrolution Special 13-5-28+2CaO+2.5MgO+TE ή Αgrolution Special 14-7-14+14CaO+TE.