Εξειδίκευση στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ν/σ του ΥΠΑΑΤ ζητάει ο ΣΕΚ

Τις παρατηρήσεις για το Σχέδιο Νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Στο σχετικό έγγραφο ο Σύνδεσμος τονίζει ότι «παρότι έχουν ψηφιστεί αρκετοί νόμοι και τροποποιήσεις νόμων στην κατεύθυνση της επίλυσης του θέματος αυτού τα περισσότερα προβλήματα παραμένουν άλυτα μέχρι σήμερα».

Σημειώνει ακόμα πως «στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία εξειδίκευση στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τη μορφή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως πρόχειρα καταλύματα ζώων, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κ.α)».

Ως εκ τούτου προτείνει μεταξύ άλλων «η έγκριση ίδρυσης να ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης έως 5 έτη στις περιπτώσεις των νέων αγροτών που πραγματοποιούν πρώτη εγκατάσταση».

Επιπλέον με επιστολή του ο ΣΕΚ προς το ΥπΑΑΤ  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να:

  • να εξαιρεθεί από τα δικαιολογητικά για τα πρόχειρα καταλύματα η Ζωοτεχνική μελέτη, στην οποία περιλαμβάνονται και τα αρχιτεκτονικά σχέδια, η οποία άλλωστε εξαιρούνταν και με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο και να απαιτούνται απλά δικαιολογητικά όπως και στον προηγούμενο νόμο.
  • να δίνεται η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους για επεμβάσεις μικρής κλίμακας στα πρόχειρα καταλύματα για την καλύτερη λειτουργία των εκμεταλλεύσεών τους.

Δείτε εδώ το έγγραφο με τις παρατηρήσεις του ΣΕΚ για το σχέδιο νόμου

Δείτε εδώ την επιστολή του ΣΕΚ προς το ΥπΑΑΤ για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4711/2020 για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων