Σε εξέλιξη η ανάρτηση των δασικών χαρτών – Τι πρέπει να προσέξουν οι αγρότες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία τμηματικής ανάρτησης των δασικών χαρτών για τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησής τους, αλλά και με τις εθνικές δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών πραγματοποιείται σε επτά ομάδες, με εβδομαδιαία απόκλιση η καθεμιά. Αυτήν τη στιγμή, έχουν καταστεί διαθέσιμοι οι δασικοί χάρτες σε Αρκαδία, Δράμα, Ζάκυνθο, Καβάλα, Καστοριά, Λευκάδα και Πιερία (15 Ιανουαρίου) και στο δεύτερο γκρουπ με Αθήνα (η ΠΕ Αττικής θα αναρτηθεί σε δόσεις, με την εν λόγω δημοσίευση να αφορά το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αθηνών), Αργολίδα, Εύβοια, Κέρκυρα, Κορινθία, Σάμο, Φωκίδα και Φλώρινα (22 Ιανουαρίου).

Τι ισχύει για τις αντιρρήσεις στις παλιές και στις νέες αναρτήσεις

Όπως εξήγησαν έγκυροι δασολόγοι στην «ΥΧ», όσον αφορά τις παλιές αναρτήσεις που εκπροσωπούσαν το 50% της χώρας, για τις οποίες τώρα γίνεται επανανάρτηση, αυτές περιλαμβάνουν αναμόρφωση του δασικού χάρτη. Για αυτές τις περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες εκτάσεων που έχουν κριθεί δασικές μπορούν να υποβάλουν αντίρρηση μόνον επί του αναμορφούμενου τμήματος του χάρτη. Συνεπώς, πρόκειται για μια συνθήκη που, εκ των πραγμάτων, αποτρέπει έναν μεγάλο αριθμό αγροτών από το να διεκδικήσουν την αποδέσμευση των ιδιοκτησιών τους.

Όσον αφορά το υπόλοιπο 50% της Ελλάδας, εκεί έχουμε για πρώτη φορά ανάρτηση δασικών χαρτών, επομένως εκεί οι αντιρρήσεις μπορούν να γίνουν ως προς το σύνολο των εκτάσεων. Αυτό που μένει στους άμεσα ενδιαφερόμενους είναι να προσδιορίσουν σε ποιο 50% ανήκουν οι δικές τους εκτάσεις, καταφεύγοντας στην αρμόδια δασική υπηρεσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προθεσμίες υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους ηλεκτρονικά, καταφεύγοντας στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Εκεί, θα προβαίνουν στη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

Προκειμένου να υποβάλει κάποιος αντίρρηση, θα πρέπει να προσκομίσει τον τίτλο ιδιοκτησίας, το τοπογραφικό του και μια τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας που όλα μαζί θα αποδεικνύουν τη διαχρονική μορφή της έκτασης και θα τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους αυτή δεν είναι δασική, αλλά αγροτική.

Εφόσον έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του δασικού χάρτη, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους εντός προθεσμίας 105 ημερών από την ανάρτηση (άρα, με διαφορετική καταληκτική προθεσμία ανά ομάδα ΠΕ), η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις είθισται να παρατείνεται.