Εκσυγχρονισμός ΤΟΕΒ Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας

Την υποβολή προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων πέντε μεγάλων ΤΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αποφάσισε ομόφωνα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά την τακτική της συνεδρίαση.

Οι προτάσεις αφορούν τους ΤΟΕΒ Γαλατά, Ευηνοχωρίου και Φυτειών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και τους ΤΟΕΒ Α΄ Πύργου και Επιταλίου της Ηλείας, με αρδευόμενες εκτάσεις που ξεπερνούν τα 113.000 στρέμματα.

«Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των ΤΟΕΒ, με τεχνικά έργα και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης, στοχεύει στην αναβάθμιση της συνολικής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων. Θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία –τα τελευταία χρόνια– αποτελούν ζητήματα άμεσης προτεραιότητας προς επίλυση. Με αυτές τις πέντε νέες προτάσεις που υποβάλαμε προς χρηματοδότηση στο ΠΑΑ 2014-2020, συνεχίζεται η διαρκής προσπάθεια στήριξης του πρωτογενούς τομέα, με άμεση σύνδεση με τον τομέα του τουρισμού και της εξωστρέφειας του τόπου μας», σχολίασε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, Βασίλης Γιαννόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στις προτάσεις των πέντε ΤΟΕΒ και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις για κάθε έναν από αυτούς, οι οποίες –μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τις επιμέρους καταγεγραμμένες ανάγκες κάθε περιοχής– αφορούν την κατασκευή Κεντρικών Σταθμών Ελέγχου (ΚΣΕ), αλλά και Τοπικών (ΤΣΕ) σε αντλιοστάσια, καθώς και συνοδά τεχνικά έργα, αντικατάσταση παλαιωμένων, φθαρμένων και προβληματικών τμημάτων σε κεντρικά, αλλά και δευτερεύοντα αρδευτικά δίκτυα, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων αυτοματοποιημένης άρδευσης.

Ο προϋπολογισμός των πέντε προτάσεων έργων ξεπερνά τα 12 εκατ. ευρώ.