Έξυπνη βαμβακοκαλλιέργεια στη Ροδόπη με εφαρμογή ζεόλιθου

Γύρω στις 20 με 25 Απριλίου θα ξεκινήσει τη σπορά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, ο Ροδοπίτης βαμβακοπαραγωγός Χρήστος Παρασκευούδης, ενώ τώρα βρίσκεται στην περίοδο προετοιμασίας του εδάφους. «Η σπορά ολοκληρώνεται γύρω στις αρχές Μαΐου. Η ιδανικότερη περίοδος σποράς είναι μετά την Πρωτομαγιά».

Υποστηρίζοντας το ποιοτικά παραγόμενο προϊόν, επέλεξε να εισαγάγει στην καλλιέργεια τον ζεόλιθο και έκανε εφαρμογή 400 κιλά/στρέμμα σε ποτιστικό αγροτεμάχιο. Ξεκίνησε πιλοτικά σε 20 στρέμματα, γιατί το κόστος του ζεόλιθου είναι αρκετά υψηλό, περίπου 80 ευρώ το στρέμμα.

«Εάν τα αποτελέσματα είναι τα προσδοκώμενα, θα ρίξω ζεόλιθο σε όλα τα χωράφια, γιατί σε βάθος χρόνου τα 80 ευρώ θα αποδοθούν δύο με τρεις φορές». Η μείωση στο κόστος άρδευσης και λίπανσης γίνεται εύκολα κατανοητή, καθώς, όπως λέει, «το λίπασμα κοστίζει 1 ευρώ το κιλό. Μειώνοντάς το κατά 20 κιλά σε τέσσερα χρόνια γίνεται απόσβεση του ζεόλιθου. Η εφαρμογή του διαρκεί από οκτώ έως δέκα χρόνια».

Στη φετινή πρώτη χρονιά εφαρμογής του ζεόλιθου, ο Θρακιώτης βαμβακοπαραγωγός θα μειώσει κατά 15 κιλά το λίπασμα, άρα αντί για 60 κιλά θα χρησιμοποιήσει 45 στο συγκεκριμένο χωράφι. Τα αποτελέσματα θα μετρηθούν και κατά τη συγκομιδή σε χωράφια με και χωρίς ζεόλιθο.

Λίπανση – άρδευση

Το όφελος της επιλογής συνδέεται με τη θρέψη του φυτού και τη μείωση σε απώλειες λιπάσματος. «Ο ζεόλιθος συγκρατεί το λίπασμα γύρω από το ριζικό σύστημα του φυτού, καθώς και την υγρασία, με συνέπεια το διάστημα ανάμεσα στα ποτίσματα να παρατείνεται κατά 2-3 ημέρες. Το φυτό αργεί να διψάσει», αναφέρει.

Η επιλογή του Χρήστου Παρασκευούδη γίνεται την κατάλληλη χρονική στιγμή που ο αγροτικός κόσμος παρακολουθεί παγωμένος τις αυξήσεις στα λιπάσματα. Το κριτήριό του, ωστόσο, είχε διαφορετική αφετηρία. «Η εφαρμογή δεν έγινε νωρίτερα, γιατί αυτός ο ζεόλιθος είναι τοπικό προϊόν, εξορύσσεται στα βουνά της Θράκης». Προμηθεύεται ζεόλιθο από την ΑΥΓΗ ΕΠΕ, μια εταιρεία αξιοποίησης ελληνικών κοιτασμάτων φυσικού ζεόλιθου με την εμπορική ονομασία «ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΖΕΟΛΙΘΟΣ», η οποία δραστηριοποιείται και στην εκκόκκιση του βαμβακιού, που ξεκίνησε την εξόρυξη το 2021.

Η τεχνική υποστήριξη γίνεται από ομάδα γεωπόνων της εταιρείας, που αρχικά ενημέρωσαν τον βαμβακοπαραγωγό και επιπλέον ήταν παρόντες στην εφαρμογή. «Μου υπέδειξαν τον τρόπο που πρέπει να ρίξω τον ζεόλιθο και πώς θα τον αναμείξω με το χώμα. Επίσης, θα παρακολουθούν την εξέλιξη του φυτού. Η διανομή γίνεται με διανομέα λιπάσματος και καλύπτει όλη την επιφάνεια», λέει. Τα περισσότερα χωράφια του κ. Παρασκευούδη είναι ποτιστικά και θεωρεί ότι ο ζεόλιθος είναι καλό να εφαρμόζεται σε ποτιστικό.

Βαμβάκι plus

Όντας συνειδητοποιημένος αγρότης, έχει ως κριτήριο το τι ζητάει η αγορά και πώς, παράλληλα με το οικονομικό κέρδος, μπορεί να πετύχει εξοικονόμηση χρόνου, με λιγότερο λίπασμα και πότισμα χάρη στον ζεόλιθο. Εξάλλου, ένα πάγιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αφορά τη δυσκολία να βρει χειριστή αγροτικών μηχανημάτων για ψεκασμό και σκάλισμα.

Καλλιεργεί βάζοντας ψηλά τον πήχη και επιλέγει συγκεκριμένες ποικιλίες βαμβακιού που ζητούν οι εκκοκκιστές, με τα καλύτερα δυνατά ποιοτικά χαρακτηριστικά. «Η ανταμοιβή των εκκοκκιστών μπορεί να φτάσει και τα 12 λεπτά επιπλέον στην τιμή», καταλήγει.