Έξυπνοι υδρομετρητές δίνουν λύσεις στα αγροτικά νοικοκυριά

της Ελένης Ριζάκη

Ύστερα από ένα καλοκαίρι που πολλοί «είπαν το νερό, νεράκι» εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ πολλές αγροτικές περιοχές αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στην αξιοποίηση και στη διαχείριση των υδάτων, το SMART.MET παρουσιάζει τη δική του λύση.

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο έρχεται να προτείνει την έξυπνη υδρομέτρηση, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει μια αποτελεσματική λύση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ύδρευσης, όπως τα ακραία φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής και η ανάγκη αντικατάστασης απαρχαιωμένων υποδομών.  Πρόκειται για ένα έργο που συστήνει μια καινοτομία, ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο συλλογής δεδομένων υδρομέτρησης. Επίσης, παρατηρείται βελτίωση στον τρόπο εντοπισμού διαρροής στο δίκτυο.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στις αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του έργου έξυπνης υδρομέτρησης, τα πολλαπλά οφέλη της έξυπνης υδρομέτρησης αγγίζουν τους χρήστες, αλλά και το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η ενισχυμένη ακρίβεια επιτρέπει τον έλεγχο της κατανάλωσης, την περισσότερο βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πηγών και τη βελτίωση του τρόπου τιμολόγησης και ενημέρωσης. Επιπλέον, για να αποκτήσει περισσότερους συμμάχους το έργο, πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με οργανώσεις μελετών, λανσαρίσματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δημοσιεύσεις σε τεχνικά περιοδικά.

Τέλος, συμμετέχοντες στο έργο παρευρέθηκαν και σε παρουσιάσεις σε εκθέσεις, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την εξέλιξή του.