Εκτός της ειλικρίνειας, απαιτούνται και πρωτοβουλίες

της Τάνιας Γεωργιοπούλου

Δεν δεσµεύεται για τίποτα, µόνο υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει να πετύχει «το καλύτερο δυνατό, κυρίως για τους κατ΄ επάγγελµα αγρότες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Βαγγέλης Αποστόλου, είναι ειλικρινής. Γνωρίζει ότι όσα τρακτέρ και αν κατέβουν στους δρόµους, όσα µπλόκα και αν στηθούν, ελάχιστα µπορούν να αλλάξουν, στο πλαίσιο των όσων έχει ήδη υπογράψει η κυβέρνηση µε τους δανειστές. Όσο για την πολιτική πίεση που µπορεί να ασκηθεί στην κυβέρνηση, και κατ’ επέκταση στους δανειστές, µε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι βάσιµο επιχείρηµα. Όµως, ακόµα και σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, ή ίσως και εξαιτίας αυτού, µπορούν να γίνουν σηµαντικές αλλαγές στον αγροτικό χώρο που θα βοηθούσαν τον κλάδο ουσιαστικά. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που θα µπορούσε να πάρει το υπουργείο και η κυβέρνηση.

Για παράδειγµα, µήπως ήρθε η ώρα να δηµιουργηθεί ένα σαφές νοµικό πλαίσιο που θα νοµιµοποιεί και θα κατοχυρώνει τις βιολογικές λαϊκές αγορές; Να εγκριθούν σκευάσµατα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα δεν διαθέτουν έγκριση, µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να µην έχουν στο χέρι τους «όπλα» που οι συνάδελφοι τους σε άλλες χώρες χρησιµοποιούν;

Μήπως ήρθε η ώρα να καταργηθούν τα τιµολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων;

Μήπως να υπάρξουν πραγµατικά κίνητρα για τη συγχώνευση αγροτικών συνεταιρισµών;

Μήπως να πραγµατοποιηθεί έλεγχος στις επενδύσεις που έχουν γίνει στον αγροτικό χώρο, όπως µονάδες µεταποίησης και δεν λειτουργούν;

Και οι αγορές µόνο για παραγωγούς, που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, ποιες προδιαγραφές και µε ποιους παραγωγούς λειτουργούν;

Ο κατάλογος είναι µακρύς και είναι η κατάλληλη στιγµή να αφήσουµε τις καλές παλιές συνταγές -η αποτελεσµατικότητα τους δοκιµάστηκε σε άλλες συνθήκες- και να δούµε πώς µπορούµε να τα καταφέρουµε.