Τo ελαιόλαδο Μάκρης έγινε ΠΟΠ

Τo ελαιόλαδο Μάκρης έγινε ΠΟΠ

Με απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε., αρμόδιας για τα προϊόντα ΠΟΠ (τεύχους C 102 (σελίδες 13-16,) της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 30.3.2020) εγκρίθηκε ο φάκελος που κατατέθηκε για λογαριασμό του  Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Μάκρης και όλων των ελαιοπαραγωγών της οριοθετημένης ζώνης, από τον γεωπόνο Πασχάλη Παπαδάκη.

Ο φάκελος είχε σταλεί από τον Συνεταιρισμό στο ΥΠΑΑΤ κι αφού τον εξέτασε τον έστειλε στην Επιτροπή της Ε.Ε. όπου τον εξετάζουν και αφού τον εγκρίνουν τον στέλνουν στα υπουργεία των κρατών – μελών για τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις για ένα 3μηνο (30-3-2020 μέχρι 30-6-2020). Αμέσως μετά εγγράφεται στους επίσημους καταλόγους των προϊόντων ΠΟΠ.

«Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει καμία ένσταση για τον απλό λόγο ότι ελιά Μάκρης δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο θεωρούμε ότι ήδη το χρυσάφι της Μάκρης συγκαταλέγεται στα εκλεκτά διατροφικά προϊόντα του κόσμου. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν στην σύνταξη του φακέλου. Όταν ολοκληρωθεί το 3μηνο θα τους αναφέρουμε και ονομαστικά για την συμβολή τους στο όλο εγχείρημα» σχολιάζει ο Πασχάλης Παπαδάκης.

Επίσης, σε τρεις μέρες φεύγουν για το ΥΠΑΑΤ οι διορθώσεις που ζήτησε το υπουργείο για το πεπόνι «ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΥΧΕΡΟΥ» προκειμένου να εξεταστεί και ν’ αποσταλεί στην Επιτροπή της Ε.Ε. για να πάρει τον τίτλο ΠΟΠ.