ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ: Επειδή θέλεις να πετύχεις εμπιστέψου προϊόντα που επιλέγουν οι παραγωγοί παγκοσμίως

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ δίπλα στον Έλληνα παραγωγό σιτηρών μαζί με μία ολοκληρωμένη πρόταση για την καταπολέμηση σημαντικών επιβλαβών ζιζανίων.

Η συνεχής έρευνα πρόσφερε στον τομέα της ζιζανιοκτονίας σιτηρών δραστικές ουσίες παγκόσμιας αναγνώρισης, λόγω της αποτελεσματικότητάς τους. Δραστικές ουσίες, όπως τα florasulam, pyroxsulam, aminopyralid, αποτελούν τη βάση καινοτόμων προϊόντων, όπως τα Senior™ 75WG, Mustang™ 306SE, Lancelot™ 450WG και Rathan® 600EC.

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ και η Corteva Agrisciences®, πιστές στο όραμα της αειφόρου ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας, επενδύουν και εξελίσσουν νέες δραστικές ουσίες, συνεχίζοντας έτσι την προσφορά λύσεων στον παραγωγό σιτηρών και στο μέλλον.

Η ολοκληρωμένη πρόταση της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ στη ζιζανιοκτονία σιτηρών περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα:

SENIOR™ 75WG
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

SENIOR™ 75WG
(Pyroxsulam 7,5% β/β)

Το SENIOR™ 75WG είναι ένα μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με στόχο την καταπολέμηση σημαντικών αγρωστωδών και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού.

Το SENIOR™ 75WG περιέχει τη δραστική ουσία pyroxsulam, ένα μόριο που αποτελεί καρπό της μακροχρόνιας έρευνας της Corteva AgriSciences. Η εφαρμογή του SENIOR™ 75WG προσφέρει στον παραγωγό:

◆ Ευρύ φάσμα δράσης σε σημαντικά ζιζάνια.

◆ Πολύ καλή αποτελεσματικότητα.

◆ Εκλεκτικότητα στην καλλιέργεια.

◆ Κανέναν περιορισμό για τις καλλιέργειες που ακολουθούν.

MUSTANG™ 306SE
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

MUSTANG™ 306SE
[Florasulam 0,625% β/ο + 2,4D EHE 45,25 β/ο (30% β/ο ισοδύναμο οξύ)]

Το MUSTANG™ 306 SE είναι διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο.

Δρα ως αναστολέας ανάπτυξης και καταπολεμά σημαντικά ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια.

LANCELOT™ 450WG 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

LANCELOT™ 450WG
(Florasulam 15% β/β, Aminopyralid 30% β/β)

Το LANCELOT™ 450WG είναι ένα νέο διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινά και ανοιξιάτικα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι) και αραβόσιτο.

Το LANCELOT™ 450WG προσφέρει πολύ καλή αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα δύσκολων ζιζανίων

RATHAN® 600EC 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

RATHAN® 600EC
[2,4D οξύ: 60% β/ο (υπό μορφή 2,4D 2-αίθυλο έξυλο εστέρας (ΕΗΕ): 90,5% β/ο)]

Το RATHAN® 600 EC είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου.

Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4 D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών και, τελικά, τη νέκρωση των φυτών.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.