ΕΛΓΑ: Πληρώνει αποζημιώσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2020

Με μια μεγάλη πληρωμή, άνω των 15 εκατ. ευρώ, αναμένεται να συνεχιστούν οι πληρωμές του ΕΛΓΑ στους παραγωγούς. Η καταβολή των αποζημιώσεων αφορά ζημιές του 2020 και περιλαμβάνει διάφορες περιοχές και προϊόντα, (όπως π.χ. τις ζημιές στη Ζαγορά Πηλίου από το χαλάζι) και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Έτσι, μόλις περατωθεί και η εν λόγω πληρωμή αποζημιώσεων, εκτιμάται από τον Οργανισμό ότι τα υπόλοιπα που θα απομένουν προς εξόφληση θα είναι κάποια «λίγα» (μονοψήφιος αριθμός) εκατομμύρια ευρώ. Κύκλοι του ΕΛΓΑ υπενθυμίζουν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος παραγωγός την αποζημίωση είναι να έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές της τελευταίας τριετίας, τις οποίες μάλιστα, εφόσον τις χρωστάει, έχει τη δυνατότητα να τις εξοφλήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΓΑ, το ποσοστό των παραγωγών που δεν είχαν αποπληρώσει τα ασφάλιστρά τους ανερχόταν σε περίπου 10%.