Ο ΕΛΓΟ απέκτησε διαπίστευση Erasmus+ στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

O ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ο μοναδικός δημόσιος φορέας αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απέκτησε  διαπίστευση Erasmus+ για τα επόμενα έξι χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας, που διενεργήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μεταξύ πολυάριθμων αιτήσεων και είναι πρώτη φορά που ο δημόσιος φορέας για την εκπαίδευση και κατάρτιση του Πρωτογενή Τομέα αναδεικνύεται σε διαπιστευμένο κόμβο Erasmus+.

Ο Οργανισμός θα έχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της «Βασικής Δράσης 1»  του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από εξήντα (60) σπουδαστές των έξι  ΕΠΑΣ,  αλλά και στελέχη του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται αντίστοιχες δομές των χωρών της ΕΕ. Τα κύρια οφέλη θα είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων  και η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, αλλά και η προώθηση της χρήσης νέων και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών.

Η Διοίκηση του Οργανισμού είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την πολύ καλή συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια και ευχαριστεί ιδιαίτερα  τα στελέχη που συμμετείχαν στη σύνταξη της πρότασης.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που έχει αναληφθεί από την ηγεσία του ΥπΑΑΤ και τη Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας.