Ελιά: Ιδανικές οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών για το κυκλοκόνιο

Για μόλυνση αυτή την εποχή των φύλλων, των μίσχων και των ποδίσκων των ελαιoκάρπων και πιο σπάνια των ίδιων των καρπών από τον μύκητα κυκλοκόνιο προειδοποιεί την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού Ελέγχου και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Το κυκλοκόνιο εμφανίζεται κυρίως στην πάνω επιφάνεια των φύλλων με τη μορφή χαρακτηριστικών στρογγυλών τεφροκαστανών κηλίδων που περιβάλλονται από καστανόμαυρες ζώνες. Σε περίπτωση έντονης προσβολής, τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν, ενώ αποτέλεσμα της προσβολής των ποδίσκων των καρπών είναι η συρρίκνωση και η πτώση καρπών.

Ο βροχερός και υγρός καιρός είναι ιδανικός για τις μολύνσεις. Συγκεκριμένα, η ένταση της ασθένειας επηρεάζεται από το ύψος και τις ημέρες βροχής και την πολύ υψηλή υγρασία, δηλαδή όταν διαβρέχεται το φύλλωμα μέσω δροσιάς ή ομίχλης. Επίσης, ο μύκητας αναπτύσσεται στους 16-20οC, με τις προσβολές να λαμβάνουν χώρα συνήθως την άνοιξη και το φθινόπωρο, ενώ τον χειμώνα όταν ο καιρός είναι ήπιος.

Οι προσβολές είναι πιο έντονες σε ελαιώνες που βρίσκονται σε υγρές και κλειστές περιοχές, αλλά και σε ελαιώνες πυκνής φύτευσης. Να σημειωθεί πως οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν τη δραστηριότητα του παθογόνου. Για την αντιμετώπιση του κυκλοκόνιου προτείνεται αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δέντρα, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες καλού αερισμού και φωτισμού και μετά ψεκασμός.

Η φυματίωση της ελιάς και πώς αντιμετωπίζεται

Η καρκίνωση-φυματίωση των ελαιοδέντρων είναι ένα βακτήριο που προκαλεί χαρακτηριστικούς όγκους κυρίως στα κλαδιά, στον κορμό και στις ρίζες. Πιο συγκεκριμένα, το παθογόνο είναι παράσιτο πρόσφατων πληγών που προκαλούνται από ραβδίσματα κατά τη συγκομιδή, το κλάδεμα, το χαλάζι, τον παγετό και τις ουλές από την πτώση των φύλλων. Για να αναπτυχθεί απαιτείται βροχερός και δροσερός καιρός και άνεμος.

Για την αντιμετώπιση της φυματίωσης, συνιστάται αρχικά αφαίρεση και καύση προσβεβλημένων κλάδων. Βέβαια, ο καθαρισμός των ελαιοδέντρων από τα μέρη που έχουν προσβληθεί καλό είναι να γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι κατά τη διάρκεια βροχερών και κυρίως υγρών περιόδων. Ακόμα, όταν ο καιρός είναι βροχερός και υγρός, προτείνεται να αποφεύγεται η συλλογή του ελαιοκάρπου με ράβδισμα, αλλά και το κλάδεμα, ιδιαίτερα σε ελαιώνες που έχουν προσβληθεί ή συνορεύουν με προσβεβλημένους.

Αναφορικά με τους ψεκασμούς, όταν γίνονται με χαλκούχα σκευάσματα για το κυκλοκόνιο και άλλες εποχικές μυκητολογικές ασθένειες, τότε προστατεύουν την καλλιέργεια και από βακτηριακές μολύνσεις. Βέβαια, πρέπει να γίνονται μετά από κλάδεμα, χαλαζόπτωση και παγετό.

Τέλος, αν εγκατασταθεί νέος ελαιώνας, θα πρέπει να φυτεύονται υγιή δενδρύλλια που προέρχονται από πιστοποιημένα φυτώρια.