Ελιά: Κίνδυνος από προσβολή κυκλοκόνιου στη Βόρεια Ελλάδα

Στην προσβολή από κυκλοκόνιο αναφέρεται το Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που δημοσίευσε στις 6 Δεκεμβρίου το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, για τις ελαιοκαλλιέργειες στους νομούς Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου.

Πιο συγκεκριμένα, η μυκητολογική ασθένεια εμφανίζεται κυρίως στα φύλλα ελαιοδέντρων, αναπτύσσοντας χαρακτηριστικές κηλίδες, αλλά και προκαλώντας προοδευτικά φυλλόπτωση και γενικότερη εξασθένηση των δέντρων. Κατά συνέπεια, συνιστάται οι παραγωγοί να ψεκάσουν με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν ή με χαλκούχο σκεύασμα για να καταπολεμήσουν τον μύκητα.

Ακόμα, επισημαίνεται πως αν και τώρα μπορεί να μη διακρίνονται συμπτώματα προσβολής, κάτι τέτοιο δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει ο μύκητας ή ότι δεν δύναται να προσβάλει άμεσα. Επίσης, αψέκαστοι ελαιώνες μη εντατικής καλλιέργειας, οικοπέδων, αυλών και κήπων μπορεί να εξελιχθούν σε εστίες από όπου το κυκλοκόνιο εξαπλώνεται και διαδίδεται, ανάλογα βέβαια και με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε χρόνο σε κάθε περιοχή.

Επομένως, προτείνεται οι ελαιοπαραγωγοί να ψεκάσουν όλους τους ελαιώνες και ιδιαίτερα εκείνους όπου, λόγω γεωμορφολογικού αναγλύφου, οι τιμές υγρασίας είναι υψηλές και συνδυαστικά με τις θερμοκρασίες μπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξη του μύκητα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστώνται δύο ψεκασμοί, με τη μεσολάβηση ενός μήνα μεταξύ τους (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες). Επιπλέον, το Δελτίο τονίζει την υλοποίηση ψεκασμών και σε ελαιώνες που υπέστησαν καταστροφές από τη χαλαζόπτωση του Ιουνίου ή δεν έφεραν σημαντικό/καθόλου φορτίο ηρτημένης σοδειάς φέτος.

Τέλος, αναφέρεται πως η γενικευμένη προσβολή από κυκλοκόνιο μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στην καρποφορία των ελαιοδέντρων κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο και πως, πριν από οποιαδήποτε αντιμετώπιση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά η τεχνική άποψη γεωπόνων και το ιστορικό κάθε ελαιώνα.

Ιδιαίτερη προσοχή στο κλάδεμα σε περιπτώσεις καρκίνωσης

Η καρκίνωση προκαλείται από το βακτήριο ψευτομονάδα, που εισέρχεται στις πληγές και στις σχισμές του φλοιού των κλαδιών ελιάς, ενώ ο χαλκός βοηθά στον περιορισμό της διάδοσης του βακτηρίου. Συγκεκριμένα, αν ο ελαιώνας έχει προσβληθεί από καρκίνωση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το κλάδεμα, ειδικά στη διαχείριση τομών (όποτε γίνεται σε κάθε περιοχή) και υπολειμμάτων κλαδέματος.

Αναγκαία είναι η απολύμανση των τομών και των πληγών με ένα πυκνό διάλυμα χαλκούχου σκευάσματος ή με αλοιφές κλαδέματος που κυκλοφορούν στο εμπόριο, όπως και η απολύμανση κλαδευτικών εργαλείων.

Επιπροσθέτως, απαιτείται κάθε άλλη ενέργεια που βοηθά στην αποφυγή διάδοσης της ασθένειας σε άλλους ελαιώνες της περιοχής. Τέλος, αν προσβληθούν ελαιώνες, τότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον ψεκασμό με χαλκούχο σκεύασμα, ανεξάρτητα από το αν ο ελαιώνας έφερε φορτίο ηρτημένης εσοδείας.