Ελιά: Ξεκινούν οι εκκολάψεις του πυρηνοτρήτη

Ο πληθυσμός του εντόμου του πυρηνοτρήτη μετά την έναρξη της πτήσης της καρπόβιας γενιάς στις 1-3 Ιουνίου εμφάνισε μία δεύτερη κορυφή στις 18-19 Ιουνίου στις πεδινές περιοχές της Χαλκιδικής, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής, οι περισσότερες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 24-26 Ιουνίου, με τον ενδεικτικό χρόνο επέμβασης για τις πεδινές περιοχές της Χαλκιδικής να είναι το ίδιο (24-26 Ιουνίου).