Με ελληνική συμμετοχή το μέτωπο υπέρ ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σήματος προέλευσης

Τι προτείνουν 14 κράτη-μέλη για να διασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα

Για την ανάγκη διασφάλισης δίκαιου εισοδήματος για τους Ευρωπαίους παραγωγούς συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, οι υπουργοί Γεωργίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου που διεξήχθη στις Βρυξέλλες.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε έγγραφο της Αυστρίας και της Γερμανίας, που συνυπογράφουν και οι αντιπροσωπείες του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Φινλανδίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, που παρουσιάστηκε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο, εκτός από την αξιοποίηση όλων των μέσων και δυνατοτήτων που παρέχει η ΚΑΠ, είναι ανάγκη να ληφθούν σοβαρά υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες για τη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών και την προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας.

Κι αυτό γιατί «αυξάνεται ο αριθμός των αγροτών που δεν μπορεί να καλύψει το κόστος παραγωγής», γιατί «οι Ευρωπαίοι αγρότες έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά πρόσθετων προκλήσεων, όπως νέες και αυστηρότερες απαιτήσεις για τη γεωργική παραγωγή, και ανταγωνιστικά μειονεκτήματα σε σύγκριση με τους παραγωγούς τρίτων χωρών» και γιατί σε όλα αυτά έχει προστεθεί τους τελευταίους μήνες «η μεγάλη αύξηση στις τιμές των εισροών» (ενέργεια, λιπάσματα, ζωοτροφές).

Προτεινόμενες λύσεις

Προτείνουν την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – UTP (Unfair Trading Practices) σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η θέση των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ υπενθυμίζουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών υπό τη μορφή ομάδων ή οργανώσεων, προκειμένου να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη απέναντι στους εμπόρους.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ένας άλλος τρόπος για να βοηθηθούν οι αγρότες είναι να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές κατανοούν την αξία των δημόσιων αγαθών που παρέχονται από τον γεωργικό τομέα, όπως η διατήρηση ή η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η συμβολή της γεωργίας στην προστασία του περιβάλλοντος, του εδάφους και του κλίματος και η βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων. Τονίζεται, επίσης, η ανάγκη να ενισχυθούν οι περιφερειακές αλυσίδες και οι σύντομες διαδρομές κατά τη μεταφορά των προϊόντων.

Υποχρεωτική σήμανση

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την υποχρεωτική σήμανση της χώρας προέλευσης στα προϊόντα, καθώς υπογραμμίζεται η «επιθυμία των καταναλωτών για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των τροφίμων που προσφέρονται στα σούπερ μάρκετ».

Μάλιστα, σημειώνεται ότι η ενημέρωση του καταναλωτή δεν περιορίζεται μόνο για τον τόπο επεξεργασίας ενός προϊόντος, αλλά και για τον τόπο προέλευσης των πρώτων υλών του.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή σήμανση προέλευσης, τα κράτη-μέλη που υπογράφουν το έγγραφο καλούν την Κομισιόν να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν σχετική νομοθετική πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις απαιτήσεις των καταναλωτών και «κυρίως δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο οι αγρότες θα μπορούν και πάλι να ζήσουν δίκαια».

Αν και κάποια κράτη-μέλη δεν έδειξαν να συμφωνούν ιδιαίτερα με τα ανωτέρω σημεία (π.χ. Δανία), ο επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφκσι, χαρακτήρισε τη σήμανση «ισχυρό εργαλείο» και είπε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το τέλος του έτους.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022