Εμπόδιο η καπνιά κατά τη φωτοσύνθεση της ελιάς

Για την παρουσία καπνιάς στα φύλλα και στους κλαδίσκους των ελαιοδέντρων προειδοποιεί το πρόσφατο Τεχνικό Δελτίο Προειδοποιήσεων, που εκδόθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Σερρών. Οι προειδοποιήσεις αφορούν κυρίως τις καλλιέργειες σε περιοχές των Σερρών, της Δράμας, της Ξάνθης, της Καβάλας, της Ροδόπης και του Έβρου. Ειδικότερα, η καπνιά παρεμποδίζει τις διαδικασίες φωτοσύνθεσης και διαπνοής, ενώ προκαλείται από μύκητες που αναπτύσσονται ως επίφυτα στα μελιτώματα εντόμων (κοκκοειδών).

Ο τρόπος αντιμετώπισης της καπνιάς είναι αντίστοιχος με αυτόν του κυκλοκονίου, δηλαδή με ψεκασμό με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή με χαλκούχα σκευάσματα. Επίσης, η καπνιά μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα μέσα από την καταπολέμηση των κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή. Ωστόσο, δεν προτείνεται επ’ ουδενί γενικευμένος ψεκασμός για την αντιμετώπιση της καπνιάς.

Κίνδυνος καρκίνωσης σε ελαιόδεντρα

Το βακτήριο ψευτομονάδα στις πληγές και στις σχισμές του φλοιού των κλαδιών ελιάς μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια της καρκίνωσης, σύμφωνα με το Δελτίο. Για την είσοδο του βακτηρίου θεωρούνται ιδανικές οι συνθήκες που επικρατούν μετά το κλάδεμα, το χαλάζι, τον παγετό και τη συγκομιδή. Ακόμα, η καρκίνωση μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσα από συμπτώματα, όπως οι όγκοι που δημιουργούνται στους βραχίονες και στους βλαστούς των ελαιοδέντρων.

Ως τρόποι αντιμετώπισης της καρκίνωσης συστήνονται η αφαίρεση και το κάψιμο κλαδίσκων και κλαδιών που έχουν προσβληθεί από όγκους. Συγκεκριμένα, στους μεγάλους βραχίονες δίνεται η συμβουλή να πραγματοποιηθεί αφαίρεση των όγκων και να γίνει απολύμανση των πληγών με τη χρήση ενός πυκνού διαλύματος χαλκούχου σκευάσματος. Τέλος, χρειάζεται να απολυμανθούν τα κλαδευτικά εργαλεία και, στη συνέχεια, να ψεκαστούν πάλι με χαλκούχο σκεύασμα ύστερα από χαλάζι, παγετό, κλάδεμα και συλλογή.